Hội Sinh viên

84

1. Lịch sử hình thành, phát triển

Hội Sinh viên trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP.HCM ra đời vào tháng 11/1999. Từ khi hình thành cho đến nay, Hội Sinh viên trường luôn thực hiện tốt sứ mệnh của mình, đó là tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện, là người bạn đáng tin cậy của sinh viên toàn trường.

Hội Sinh viên trường trong nhiều năm qua luôn là đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Chức năng, nhiệm vụ

– Tập hợp, đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ Hội viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của người sinh viên, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh.

– Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho Hội viên, sinh viên.

– Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên; tham gia phản biện, đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến sinh viên. Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên và tổ chức Hội.

– Đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ và nhân dân các nước trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

3. Cơ cấu tổ chức

– Hiện nay Hội Sinh viên trường Đại học Ngoại thương CSII tại TP.HCM đã tập hợp được tổng số Hội viên toàn trường là hơn 3500 Hội viên. Cơ cấu tổ chức Hội bao gồm: 01 Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường, 42 Chi hội trực thuộc và 14 Câu lạc bộ – Đội – Nhóm.

– Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ VII (2014 – 2017) bao gồm 17 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, trong đó có 05 đồng chí là Ủy viên Ban Thư ký. Thường trực Hội Sinh viên trường gồm 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch. Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường phân mảng công tác thành các tổ và ban chức năng bao gồm: Tổ Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Phong trào Sinh viên 5 tốt, Ban Hỗ trợ Sinh viên. Giúp việc và tham mưu cho Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường có Ban Kiểm tra, gồm 05 thành viên.

4. Thông tin liên hệ

– Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Khoa Minh Châu

Điện thoại: 0935751519

Email: minhchau.olivia@gmail.com

– Phó Chủ tịch: Đ/c Mai Thúy Vy

Điện thoại: 0775568977

Email: maithuyvi99@gmail.com

– Phó Chủ tịch: Đ/c Ngô Gia Bửu

Điện thoại: 0823913393

Email: giabuu2941998@gmail.com

– Văn phòng Đoàn trường – Hội Sinh viên trường:

Tầng hầm VJCC, trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP.HCM (số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Điện thoại: (08) 35 127 254 (896).

Email: hoisinhvien.ftu2@gmail.com hoặc hsv.cs2@ftu.edu.vn hoặc dhngoaithuong@hoisinhvien.vn