Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu hướng đến chuẩn quốc tế. Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương luôn quan tâm đến việc xây dựng mạng lưới đối tác bao gồm các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp có uy tín trong lĩnh vực Kinh tế và Kinh doanh quốc tế.

I. CÁC TỔ CHỨC

1. Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wale 2. Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam
3. Quỹ học bổng Vietseeds 4. Tập đoàn Giáo dục Asiabroad (Phần Lan)
5. Trường Đại học Phan Thiết 6. Đại học Bedfordshire (Anh Quốc)
7. Đại học New Brunswick (Canada) 8. Đại học Angelo State (Hoa Kỳ)
  1. Đại học Bloomsburg (Hoa Kỳ)
  1. Đại học Suderland (Anh Quốc)
11. Học viện TMC (Singapore) 12. Tổ chức kiểm định Pearson (Anh Quốc)

II. CÁC HIỆP HỘI

1. Hội doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai 2. Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam
3. Hội cựu sinh viên Đại học Ngoại thương

III. CÁC DOANH NGHIỆP

1. Công ty TNHH Phát triển Nguồn nhân lực Tân Cảng – STC
  1. Công ty KPMG
3. Công ty Cổ phần Entry 4. Công ty Chuwa Petroleum
5. Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 6. Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepSiCo Việt Nam
7. Công ty TNHH Chin Media 8. Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam
9. Công ty Cổ Phần Thuận Hải 10. Công ty TNHH Tư vấn du học và định cư TransPacific Group
11. Công ty Cổ Phần VNG