Các đề tài đang thực hiện

426
TT Tên, mã đề tài Chủ nhiệm đề tài
         1 Ảnh hưởng của quản trị doanh nghiệp tới chất lượng thông tin báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mã số: NTCS2019-01

ThS Nguyễn Thị Mai Anh
         2 Quy định của pháp luật Châu Âu, Hoa Kỳ về dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn đối với nhãn hiệu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Mã số: NTCS2019-17

ThS Phạm Thị Diệp Hạnh
         3 Hoạt động Marketing của các chuỗi cửa hàng tiện ích tại TP.HCM

Mã số: NTCS2019-21

TS Phạm Hùng Cường
         4 Tác động của Văn hóa doanh nghiệp đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam.

 Mã số: NTDN2019-01

TS Trần Quốc Trung
         5 Đào tạo kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh cho nhà quản lý cấp trung tại các doanh nghiệp tại TPHCM.

Mã số: NTDN2019-05

ThS Nguyễn Thanh Dương
         6 Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường của học viên cao học thuộc khối kinh tế trên địa bàn TPHCM

Mã số: NTDN2019-06

ThS Trương Bích Phương
         7 Hoàn thiện chuỗi cung ứng Khí LGP tại Công ty TNHH TM DV Dầu khí Vũng tàu Mai Khê Gas.

Mã số: NTDN2019-07

PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà
         8 Mối quan hệ giữa chất lượng báo cáo tài chính, năng lực quản lý và hiệu quả đầu tư của các DN niêm yết tại VN

Mã số: NTCS2019-34

ThS Nguyễn Ngọc Thụy Vy
         9 Tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đến sự dịch chuyển cơ cấu KT của TPHCM

Mã số: NTCS2019-35

ThS Nguyễn Thị Huỳnh Giao
       10 Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định di cư của các gia đình nông hộ VN

Mã số: NTCS2019-36

ThS Huỳnh Hiền Hải
       11 Giải pháp đẩy mạnh công tác giáo dục tư duy phản biện cho sinh viên (Khối kinh tế) tại các Trường ĐH trên địa bàn TPHCM

Mã số: NTCS2019-37

ThS Lê Thị Xuân Sang
       12 Xây dựng trò chơi mô phỏng lập kế hoạch tài chính vào áp dụng giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ĐHNT

Mã số: NTCS2019-38

TS Nguyễn Thị Hoàng Anh