Văn bản Ban KT&ĐBCL

168

1. Hướng dẫn tạm thời Về Khóa luận tốt nghiệp, Thu hoạch thực tập tốt nghiệp và Báo cáo thực tập giữa khóa.

2. Hướng dẫn Về trình bày và thực hiện Khóa luận tốt nghiệp, Thu hoạch thực tập tốt nghiệp và Báo cáo thực tập giữa khóa.