Thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2022-2023 cho các chương trình Cử nhân Đào tạo Quốc tế

1329

Căn cứ Kế hoạch số 174/KH-ĐHNT ngày 15/06/2022 về giảng dạy và học tập năm học 2022-2023, Cơ sở II đã ban hành Thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2022-2023 cho các chương trình Cử nhân Đào tạo Quốc tế

Cụ thể, thời gian bắt đầu học, thi kết thúc học phần từ ngày 09/01/2023 đến hết ngày 06/08/2023

Các sinh viên sẽ trực tiếp theo dõi thời khóa biểu lớp trên website Eduweb: https://qldt.cs2.ftu.edu.vn/#/home 

Trên website Eduweb hiện tại có đầy đủ các mục tính năng nội bộ dành cho sinh viên để theo dõi các thông tin quan trọng.

Về lịch học, các sinh viên sẽ truy cập tính năng xem Thời khóa biểu tuần, chọn học kỳ và thời gian cần tra cứu thông tin

Từ ngày 08/08/2022 tới ngày 08/01/2023 là tuần học của Học kỳ 1 năm học 2022-2023

Từ ngày 09/01/2023 tới ngày 02/07/2023 là tuần học của Học kỳ 2 năm học 2022-2023

Các sinh viên cần theo dõi thông tin thường xuyên để kịp thời nắm bắt và tuân thủ thời gian học trên lớp.

Cơ sở II trân trọng thông báo./.