Thông báo về dự kiến kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2023-2024 dành cho Chương trình Đào tạo quốc tế tại Cơ sở II

7558
CSII.1642.09.06.2023 Kế hoạch về việc tổ chức giảng dạy các học phần chương trình Đào tạo quốc tế năm học 2023-20223060918464424

 

Nhằm giúp người học chương trình Đào tạo quốc tế tại Cơ sở II nắm bắt đầy đủ thông tin về tiến độ và chủ động lộ trình học tập năm học 2023-2024, Cơ sở II thông báo về dự kiến kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2023-2024 dành cho chương trình Đào tạo quốc tế tại Cơ sở II, cụ thể như sau :

Năm học 2023-2024 bắt đầu từ ngày 07/08/2023 đến hết ngày 04/08/2024, bao gồm:

1. Học kỳ I: Bắt đầu học, thi kết thúc học phần từ ngày 07/08/2023 đến hết ngày 07/01/2024, trong đó:
– Nghỉ lễ ngày Quốc khánh: từ Thứ Sáu ngày 01/09/2023 tới hết ngày Thứ Hai 04/09/2023.
– Nghỉ Tết Dương lịch: Thứ Hai ngày 01/01/2024

2. Học kỳ II: Bắt đầu học, thi kết thúc học phần từ ngày 08/01/2024 đến hết ngày 26/05/2024, trong đó:
– Nghỉ Tết Nguyên đán 03 tuần (đối với giảng viên và người học): từ thứ Hai ngày 05/02/2024 (tức ngày 26/12 Âm lịch) đến hết Chủ Nhật ngày 25/02/2024 (tức ngày 16/01 Âm lịch).
– Nghỉ Lễ ngày Giỗ tổ Hùng Vương: Thứ Năm ngày 18/04/2024 (tức ngày 10 tháng 03 Âm lịch).
– Nghỉ Lễ ngày Giải phóng Miền Nam: Thứ Ba ngày 30/04/2024
– Nghỉ Lễ ngày Quốc tế lao động: Thứ Tư ngày 01/05/2024.

3. Học kỳ phụ: Bắt đầu từ ngày 27/05/2024 đến hết ngày 04/08/2024, Cơ sở II tổ chức các học phần dành cho sinh viên nhập học từ học kỳ mùa xuân và người học có nguyện vọng đăng ký các học phần bổ sung theo quy định.

Lưu ý: Cơ sở II sẽ thông báo kế hoạch giảng dạy chính thức năm học 2023-2024 sau khi có thông báo của Nhà Trường.

Cơ sở II trân trọng thông báo./.