Ban Công tác Chính trị & Sinh viên

8737

1. Lịch sử hình thành, phát triển

Ban Công tác Chính trị và Sinh viên (Ban CTCT&SV) được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2009 theo Quyết định số 245/QĐ-ĐHNT-TCHC ngày 10/3/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương. Trải qua 13 năm hình thành và phát triển, Ban CTCT&SV không ngừng đổi mới, lấy phương châm đặt người học là vị trí trung tâm, từ đó trở thành đơn vị tham mưu có hiệu quả trong việc thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý và triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên.

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng:

Tham mưu và giúp Giám đốc trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, viên chức và người học tại Cơ sở II.

2.2. Nhiệm vụ:

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa; tổ chức đối thoại giữa Cơ sở II và người học hằng năm; tổ chức các hoạt động giáo dục cho người học về tư tưởng, chính trị; tuyên truyền phổ biến pháp luật; giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng, thể chất và thẩm mỹ cho người học;

– Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan làm và cấp thẻ người học;

– Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Đào tạo và các đơn vị tổ chức triển khai công tác cán bộ lớp; công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên;

– Phối hợp với các Bộ môn, Ban Quản lý Đào tạo triển khai công tác giáo viên chủ nhiệm cho người học;

– Tham mưu cho Ban Giám đốc về nắm tình hình hoạt động của các Câu lạc bộ học thuật, đội ngũ cố vấn các câu lạc bộ học thuật;

– Tổ chức xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân người học đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, trong nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học và các thành tích khác; tổ chức xét kỷ luật người học vi phạm theo quy định;

– Tham mưu và giúp Giám đốc trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các hoạt động về công tác y tế học đường; theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho viên chức và người học tại Cơ sở II.

Với phương châm “Khác biệt để dẫn đầu”, trong những gần đây, các hoạt động hỗ trợ người học được Cơ sở II chú trọng và đẩy mạnh thực hiện một cách sáng tạo, có hiệu quả nhằm mang lại những giá trị lợi ích gia tăng cho người học. Một số hoạt động tiêu biểu tại Ban CTCT&SV:

– Chuỗi hoạt động We, the Icebreakers
– Hoạt động Tư vấn tâm lý cho sinh viên
– Dự án hỗ trợ người học SMI (Sharing – Mentoring – Inspiring)
– Hệ thống chatbox “Hỗ trợ người học”
– Mô hình hỗ trợ thủ tục hành chính cho người học “Just One Stop”
– Các chính sách khác: Chính sách hỗ trợ của nhà nước (chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập); Chính sách hỗ trợ của nhà trường (học bổng khuyến khích học tập, hỗ trợ sinh viên ốm đau, bệnh tật, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… hằng năm.

3. Cơ cấu tổ chức:

Ban CTCT&SV gồm 01 Phó Trưởng Ban – Phụ trách Ban, 06 Chuyên viên, 02 Y sĩ và 02 Nhân viên , cụ thể như sau:

TT Họ và tên Chức vụ Email Line
1 ThS Nguyễn Thị Kim Hằng Phụ trách Ban, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch CĐBP HC1 nguyenthikimhang.cs2@ftu.edu.vn 861, 862
2 ThS Trương Thị Kim Ngân
Chuyên viên
truongthikimngan.cs2@ftu.edu.vn
311
3 ThS Nguyễn Thị Minh Thư
Chuyên viên nguyenthiminhthu.cs2@ftu.edu.vn 863
4 Lê Hoàng Trúc Giang Chuyên viên lehoangtrucgiang.cs2@ftu.edu.vn 313
5 Nguyễn Trần Minh Khôi
Chuyên viên – Phó Bí thư ĐTN
nguyentranminhkhoi.cs2@ftu.edu.vn
864
6 Nguyễn Hoài Thương
Chuyên viên
nguyenhoaithuong.cs2@ftu.edu.vn
865
7 Lê Khải Hoàn
Chuyên viên
lekhaihoan.cs2@ftu.edu.vn
863
8 Chu Thị Xuân Hạ Y sĩ chuthixuanha.cs2@ftu.edu.vn 308
9 Võ Thị Sâm Y sĩ vothisam.cs2@ftu.edu.vn 309
10 Hoàng Thị Mỹ Nga Nhân viên hoangthimynga.cs2@ftu.edu.vn 308
11 Nguyễn Vũ Khánh Châu Nhân viên nguyenvukhanhchau.cs2@ftu.edu.vn 863

4. Liên hệ

Ban Công tác Chính trị & Sinh viên, trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh

Nhà A, tầng 2, Phòng A202, số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh.

Email: ctctsv.cs2@ftu.edu.vn – Điện thoại: 028.3512 7254 (862, 863, 864, 865, 308, 309, 313)

Fanpage: Fanpage của Ban CTCT&SV ( https://www.facebook.com/ftu2.ctctsv )