Ban Quản lý Đào tạo

20666

1. Lịch sử hình thành

Ban Quản lý đào tạo được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2009 theo Quyết định số 245/QĐ-ĐHNT-TCHC ngày 10/3/2009 của Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại thương, trên cơ sở tách ra từ Ban Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên thuộc Cơ sở II.

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Ban Quản lý đào tạo có chức năng tham mưu và triển khai công tác đào tạo trình độ đại học chính quy, đào tạo từ xa, vừa làm vừa học; đào tạo sau đại học.

2.2. Nhiệm vụ

– Tham mưu, đề xuất với Ban Giám đốc CSII về việc thực hiện công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo các hệ, các loại hình đào tạo tại Cơ sở II;

– Xây dựng, triển khai kế hoạch đào tạo các hệ, các loại hình đào tạo tại Cơ sở II theo kế hoạch chung của trường; phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan để thực hiện nhiệm vụ quản lý đào tạo chung của Trường và Cơ sở II;

– Quản lý phần mềm Edusoft, Edusoft web và phối hợp các đơn vị liên quan trong việc khai thác, vận hành hiệu quả các chương trình phần mềm này.

3. Cơ cấu tổ chức

TT Họ tên Chức vụ Email Số máy nhánh
1 ThS Lê Thị Hồng Diệp Phó Trưởng Ban lethihongdiep.cs2@ftu.edu.vn 324
2 ThS Bùi Văn Yến Phó Trưởng Ban buivanyen.cs2@ftu.edu.vn 811
3 ThS Trần Đình Lâm Anh Chuyên viên trandinhlamanh.cs2@ftu.edu.vn 814
4 Võ Thái Khánh Chuyên viên vothaikhanh.cs2@ftu.edu.vn 813
5 TS Trần Xuân Lộc Chuyên viên tranxuanloc.cs2@ftu.edu.vn 323
6 Nguyễn Gia Ngân Chuyên viên nguyengiangan.cs2@ftu.edu.vn 870
7 Lê Nguyễn Cẩm Nhung Chuyên viên lenguyencamnhung.cs2@ftu.edu.vn 815
8 ThS Trần Thị Thu Thủy Chuyên viên tranthithuthuy.cs2@ftu.edu.vn 818
9 Võ Thị Phương Uyên Chuyên viên vothiphuonguyen.cs2@ftu.edu.vn 819

4. Liên hệ

– Ban Quản lý Đào tạo, trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh

– Địa chỉ: Nhà A, tầng trệt, Phòng A006, số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh.

– Email: qldt.cs2@ftu.edu.vn. Điện thoại: 028. 35127254 (máy lẻ 811 – 819, 323, 324)

Loading