Ban Quản lý Đào tạo

35354

1. Lịch sử hình thành

Ban Quản lý đào tạo được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2009 theo Quyết định số 245/QĐ-ĐHNT-TCHC ngày 10/3/2009 của Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại thương, trên cơ sở tách ra từ Ban Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên thuộc Cơ sở II.

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Ban Quản lý đào tạo có chức năng tham mưu và triển khai công tác đào tạo trình độ đại học chính quy, đào tạo từ xa, vừa làm vừa học; đào tạo sau đại học.

2.2. Nhiệm vụ

Tham mưu, đề xuất với Ban Giám đốc Cơ sở II về việc thực hiện công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo các hệ, các loại hình đào tạo tại Cơ sở II;

Xây dựng, triển khai kế hoạch đào tạo các hệ, các loại hình đào tạo tại Cơ sở II theo kế hoạch chung của trường; phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan để thực hiện nhiệm vụ quản lý đào tạo chung của Trường và Cơ sở II;

Quản lý phần mềm Edusoft, Edusoft web và phối hợp các đơn vị liên quan trong việc khai thác, vận hành hiệu quả các phần mềm này.

Với sứ mạng “Phụng sự xã hội bằng sự xuất sắc trong giáo dục, sáng tạo và chuyển giao tri thức”, trong những năm gần đây, các hoạt động quản lý đào tạo được Cơ sở II chú trọng và đẩy mạnh thực hiện một cách sáng tạo, có hiệu quả nhằm mang lại những giá trị lợi ích gia tăng cho người học.

*Một số hoạt động tiêu biểu tại Ban Quản lý đào tạo như sau:

– Xây dựng và triển khai công tác tuyển sinh chính quy: Kết nối tư vấn hướng nghiệp, quảng bá tuyển sinh tại các trường THPT trên khắp các tỉnh/thành khu vực phía Nam; phát triển và cố vấn chuyên môn cho đội sinh viên hỗ trợ tư vấn tuyển sinh chính quy; xử lý dữ liệu thí sinh đăng ký xét tuyển và trúng tuyển tại Cơ sở II;

– Xây dựng kế hoạch đào tạo theo tiến độ của tất cả các chương trình nhằm đồng bộ và thuận lợi cho sinh viên;

– Tổ chức nhập học cho tân sinh viên khoa học và thuận tiện;

– Tổ chức Lễ Khai giảng, Lễ trao bằng tốt nghiệp;

– Tổ chức các lớp học nghiệp vụ thực tế tại doanh nghiệp…

3. Cơ cấu tổ chức

TT Họ tên Chức vụ Email Số máy nhánh
1 TS Nguyễn Thị Mai Trưởng Ban nguyenthimai.cs2@ftu.edu.vn 870
2 ThS Lê Thị Hồng Diệp Phó Trưởng Ban lethihongdiep.cs2@ftu.edu.vn 324
3 ThS Trần Thị Ngọc Anh Phó Trưởng Ban tranthingocanh.cs2@ftu.edu.vn 811
4 Võ Thái Khánh Chuyên viên vothaikhanh.cs2@ftu.edu.vn 813
5 TS Trần Xuân Lộc Chuyên viên tranxuanloc.cs2@ftu.edu.vn 323
6 Nguyễn Gia Ngân Chuyên viên nguyengiangan.cs2@ftu.edu.vn 817
7 Lê Nguyễn Cẩm Nhung Chuyên viên lenguyencamnhung.cs2@ftu.edu.vn 815
8 ThS Trần Thị Thu Thủy Chuyên viên tranthithuthuy.cs2@ftu.edu.vn 818
9 Võ Thị Phương Uyên Chuyên viên vothiphuonguyen.cs2@ftu.edu.vn 819
10 Trần Thị Thúy Mai Chuyên viên tranthithuymai.cs2@ftu.edu.vn 816
11 Tăng Ngọc Phát Chuyên viên tangngocphat.cs2@ftu.edu.vn 812
12 ThS Huỳnh Thanh Thân Chuyên viên huynhthanhthan.cs2@ftu.edu.vn 814
13 Nguyễn Thị Hà Dương Chuyên viên nguyenthihaduong.cs2@ftu.edu.vn 817

4. Liên hệ

– Ban Quản lý Đào tạo, trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh

– Địa chỉ: Nhà A, tầng trệt, Phòng A006, số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh.

– Email: qldt.cs2@ftu.edu.vn. Điện thoại: 028. 35127254 (máy lẻ 811 – 819, 323, 324, 870)