Ban Quản trị Thiết bị

2537

1. Chức năng

Giúp Ban Giám đốc trong việc quản lý và tổ chức thực hiện công tác quản trị – thiết bị.

2. Nhiệm vụ

Tham mưu Ban Giám đốc trong việc quản lý CSVC; Tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác quản trị – thiết bị.

Lập kế hoạch kinh phí đầu tư các công trình, kế hoạch và triển khai về sửa chữa, xây dựng, mua sắm và quản lý cơ sở vật chất.

Thực hiện và đảm bảo thường xuyên công việc về chiếu sáng, các thiết bị cho các phòng làm việc và phòng học, cấp thoát nước cho toàn bộ Cơ sở II;

Công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, đảm bảo môi trường Xanh – Sạch – Đẹp;

Đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt.

Thực hiện các chế độ về kiểm kê, thống kê, kiểm tra đánh giá, phân loại tài sản, tổng hợp báo cáo Giám đốc kiến nghị thanh lý, xử lý khi cần thiết.

Triển khai việc thuê cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy và thi tuyển sinh.

Bàn giao danh mục tài sản cho lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp phục vụ công tác bảo vệ tài sản của trường, cùng lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến tài sản của trường.

Chuẩn bị và phục vụ CSVC, phòng học cho hội họp, lễ, hội tại Cơ sở II;

Phục vụ giảng đường (bao gồm : đóng mở cửa phòng học, hội trường; Bố trí trang thiết bị giảng dạy, âm thanh, điện chiếu sáng…)

Chuẩn bị phòng khách và đón tiếp CB, GV và khách đến công tác tại Cơ sở II.

Chuẩn bị sẵn sàng xe ô tô và phục vụ các công tác của trường khi có yêu cầu.

Quản lý hạ tầng mạng, quản lý phần cứng máy tính.

Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao.

3. Cơ cấu tổ chức

TT Họ tên Chức vụ Email Số máy nhánh
1 ThS Trần Anh Tài Trưởng Ban trananhtai.cs2@ftu.edu.vn 837
2 Nguyễn Lệ Phúc Phó Trưởng Ban nguyenlephuc.cs2@ftu.edu.vn 833
3 ThS Trần Minh Tiến Phó Trưởng Ban tranminhtien.cs2@ftu.edu.vn 836
4 Nguyễn Đặng Hồng Ân Chuyên viên nguyendanghongan.cs2@ftu.edu.vn 304
5 Đặng Trung Kiên Nhân viên dangtrungkien.cs2@ftu.edu.vn 831
6 Nguyễn Đăng Muôn Chuyên viên nguyendangmuon.cs2@ftu.edu.vn 830
7 ThS Hoàng Văn Nam Chuyên viên hoangvannam.cs2@ftu.edu.vn  832
8 Phan Thanh Phong Nhân viên phanthanhphong.cs2@ftu.edu.vn 302
9 ThS Nguyễn Thế Phương Chuyên viên nguyenthephuong.cs2@ftu.edu.vn  831
10 Nguyễn Ánh Sáng Nhân viên lái xe nguyenanhsang.cs2@ftu.edu.vn 831
 11 Lê Thanh Sơn Chuyên viên lethanhson.cs2@ftu.edu.vn 305
12 ThS Chu Trần Trọng Chuyên viên chutrantrong.cs2@ftu.edu.vn 310
13 Huỳnh Trọng Tuấn Chuyên viên huynhtrongtuan.cs2@ftu.edu.vn 305
14 Nguyễn Tiến Vững Chuyên viên nguyentienvung.cs2@ftu.edu.vn 305
15 Nguyễn Thị Yến Chuyên viên nguyenthiyen.cs2@ftu.edu.vn 835
16 Phạm Hoàng Quy Chuyên viên phamhoangquy.cs2@ftu.edu.vn 810
17 Bùi Đức Khuê Nhân viên buiduckhue.cs2@ftu.edu.vn 831

4. Liên hệ

– Ban Quản trị thiết bị, trường Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 tại TP. Hồ Chí Minh.

– Địa chỉ: Nhà A, tầng 1, Phòng A110, số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh.

– Email: qttb.cs2@ftu.edu.vn – Điện thoại: 028.35127254 (837, 833, 830, 832, 831, 305, 302, 835, 310, 836, 304, 303)