Ban Thư viện

3411

I. Giới thiệu chung

Chức năng: Tham mưu và triển khai công tác thư viện và phục vụ bạn đọc;

Nhiệm vụ:

  1. Thực hiện công tác thư viện: Bổ sung học liệu, biên mục, chuyển đổi số, tổ chức phục vụ, phát triển tiện ích thư viện, phục vụ tra soát đạo văn, triển khai hoạt động bạn đọc và truyền thông thư viện;
  2. Liên kết với thư viện các trường đại học, cơ quan, tổ chức trong khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung, phát triển dịch vụ phục vụ nghiên cứu khoa học và cộng đồng;
  3. Thực hiện các công tác theo hướng dẫn của Thư viện Trung tâm.

II. Cơ cấu tổ chức

Ban Thư viện hiện tại có 07 viên chức : 01 Trưởng ban và 01 Phó Trưởng ban, 03 chuyên viên và 02 thư viện viên . Trong đó có 03 thạc sĩ và 04 cử nhân.

STT Họ và tên Chức vụ Email Số máy nhánh
1 ThS Bùi Thị Hoàng Oanh Trưởng Ban buithihoangoanh.cs2@ftu.edu.vn 851
2 ThS Bùi Thị Thúy Quyên Phó Trưởng Ban buithithuyquyen.cs2@ftu.edu.vn 853
3 Nguyễn Thị Ngọc Hà Thư viện viên nguyenthingocha.cs2@ftu.edu.vn 301
4 Nguyễn Nhật Hạ Chuyên viên nguyennhatha.cs2@ftu.edu.vn 854
5 Nguyễn Thị Huế Thư viện viên nguyenthihue.cs2@ftu.edu.vn 852
6 ThS Nguyễn Lê Na Chuyên viên nguyenlena.cs2@ftu.edu.vn 852
7 Trần Ngọc Sơn Chuyên viên tranngocson.cs2@ftu.edu.vn 855

III. Liên hệ

– Ban Thư viện, trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh.

– Địa chỉ: Nhà A, tầng 3, Phòng A301, số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh.

– Email: tv.cs2@ftu.edu.vn. Điện thoại: 028.35127254 (855, 301, 852, 854, 853, 851)