Bộ môn Kinh doanh và Thương mại quốc tế

10155

1. Chức năng

Tham mưu cho Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động, công tác của Bộ môn Kinh doanh và Thương mại quốc tế.

2. Nhiệm vụ

– Quản lý 29 viên chức (bao gồm các giảng viên đang công tác, các giảng viên kiêm chức và các giảng viên đang du học ở nước ngoài);

– Phụ trách chuyên môn triển khai chương trình Đại trà và Chất lượng cao chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, chương trình Chất lượng cao chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế, chương trình Chất lượng cao chuyên ngành Truyền thông Marketing tích hợp định hướng nghề nghiệp quốc tế tại Cơ sở II;

– Quản lý chuyên môn các học phần trong lĩnh vực: Kinh doanh quốc tế, kinh tế đối ngoại, kinh tế quốc tế, thương mại và đầu tư quốc tế;

– Tổ chức và điều hành các công tác của Bộ môn như: Hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp, Thu hoạch thực tập tốt nghiệp, Báo cáo thực tập giữa khóa, hoạt động nghiên cứu khoa học, đi thực tế,…

3. Cơ cấu tổ chức

Ban Chủ nhiệm Bộ môn

Hiện nay Ban Chủ nhiệm Bộ môn có Phó trưởng Phụ trách Bộ môn. Phó trưởng Phụ trách Bộ môn đảm nhận công tác quản lý chung của Bộ môn và Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động của Bộ môn.

Trợ lý Bộ môn

Trợ lý Bộ môn thực hiện các công việc hành chính của Bộ môn và các công tác phát sinh theo sự chỉ đạo của Nhà trường.

4. Công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các môn học phụ trách

4.1 Về giảng dạy

+ Nội dung: nội dung giảng dạy phù hợp với chương trình giảng dạy theo quy định của Nhà trường.

+ Phương pháp: vận dụng nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau: cho sinh viên làm bài thuyết trình theo nhóm; cung cấp bài tập tình huống thực tế cho sinh viên giải quyết; mời báo cáo viên đến trao đổi kiến thức và kinh nghiệm thực tế; áp dụng phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm.

4.2 Môn học phụ trách

Quản lý và giảng dạy các môn học như: Vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương, Logistics và vận tải quốc tế, Giao dịch thương mại quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Kinh tế kinh doanh, Văn hóa doanh nghiệp, Thanh toán quốc tế, Chính sách thương mại quốc tế, Quan hệ kinh tế quốc tế, Đầu tư quốc tế, Nguyên lý cơ bản về Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Điều hành dịch vụ logistics, Quản lý hợp đồng trong chuỗi cung ứng, Quản lý mua hàng, Quản lý hoạt động vận tải quốc tế, Quản lý kho hàng và phân phối, Lập kế hoạch logistics & quản lý chuỗi cung ứng, Marketing truyền thông số và mạng xã hội, Dự án truyền thông Marketing tích hợp tại Agencies, Quảng cáo sáng tạo, Marketing nội dung, Quản trị truyền thông đa phương tiện,…

4.3 Về nghiên cứu khoa học

– Giảng viên của Bộ môn tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học: viết bài đăng tạp chí chuyên ngành trên thế giới và Việt Nam, viết bài đăng Kỷ yếu hội thảo khoa học các cấp, viết sách chuyên khảo và tham khảo, chủ nhiệm và thành viên đề tài khoa học và công nghệ các cấp.

– Tham gia hội nghị khoa học tại Trường, hướng dẫn sinh viên viết đề tài nghiên cứu khoa học.

5. Các hoạt động nghiên cứu chuyên môn và các thành tích đạt được

Thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn hàng tháng, hàng tuần với nhiều chủ đề khác nhau để chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm của từng giảng viên…

6. Liên hệ

– Bộ môn Kinh doanh và Thương mại quốc tế, trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh.

– Địa chỉ: Nhà A, tầng 1, Phòng A100, số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh.

– Email: bmkdtmqt.cs2@ftu.edu.vn – Điện thoại: 028.3512 7258 (874, 325)

6. Danh sách viên chức Bộ môn

——————————————————–

TT Họ tên Chức vụ Email Số máy nhánh
Ban chủ nhiệm Bộ môn
1 TS Lê Hồng Vân Trưởng BM
lehongvan.cs2@ftu.edu.vn 325
2 TS Lê Thị Thanh Ngân Phó Trưởng BM lethithanhngan.cs2@ftu.edu.vn  
Trợ lý Bộ môn
3 Nguyễn Thị Hà Duyên
Trợ lý
nguyenthihaduyen.cs2@ftu.edu.vn
874
4 Nguyễn Thị Thao
Trợ lý nguyenthithao.cs2@ftu.edu.vn
325
Giảng viên nhóm môn Kinh doanh và Thương mại quốc tế
5 PGS, TS Nguyễn Xuân Minh Giám đốc Cơ sở II, Giảng viên kiêm chức nguyenxuanminh.cs2@ftu.edu.vn 801
6 PGS, TS Trần Quốc Trung Phó Giám đốc Cơ sở II, Giảng viên kiêm chức tranquoctrung.cs2@ftu.edu.vn 804
7 TS Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Giảng viên chính nguyenthiquynhnga.cs2@ftu.edu.vn  
8 TS Phạm Thị Mai Khanh
Giảng viên chính phamthimaikhanh.cs2@ftu.edu.vn  
9 TS Trần Nguyên Chất Giảng viên chính trannguyenchat.cs2@ftu.edu.vn
10 TS Trần Thị Phương Thủy Giảng viên tranthiphuongthuy.cs2@ftu.edu.vn
11 ThS Võ Hoàng Kim An Giảng viên vohoangkiman.cs2@ftu.edu.vn
12 ThS Nguyễn Hạ Liên Chi Giảng viên nguyenhalienchi.cs2@ftu.edu.vn
13
TS Nguyễn Hoài Nam
Giảng viên
nam_ktnvnt@yahoo.com
14
TS Phạm Thành Hiền Thục Giảng viên phamthanhhienthuc.cs2@ftu.edu.vn
15
ThS Trương Hoàng Anh Thơ
Giảng viên truonghoanganhtho.cs2@ftu.edu.vn
16 ThS Trần Thị Cẩm Trang
Giảng viên tctt968@uowmail.edu.au
Giảng viên nhóm môn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
17 PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà Phó Giám đốc Cơ sở II
Giảng viên kiêm chức
nguyenthithuha.cs2@ftu.edu.vn 802
18 TS Vương Thị Bích Ngà Giảng viên vuongthibichnga.cs2@ftu.edu.vn
19 ThS Bùi Thị Bích Liên Giảng viên buithibichlien.cs2@ftu.edu.vn
20 Huỳnh Nguyễn Vinh Trợ giảng huynhnguyenvinh.cs2@ftu.edu.vn
Giảng viên nhóm môn Marketing và Truyền thông
21 TS Hà Hiền Minh Giảng viên– Trưởng nhóm hahienminh.cs2@ftu.edu.vn
22 TS Nguyễn Thị Minh Hà Trưởng Ban ĐTQT
Giảng viên kiêm chức
nguyenthiminhha.cs2@ftu.edu.vn 868
23 TS Lê Giang Nam Trưởng Ban TT&QHĐN
Giảng viên kiêm chức
legiangnam.cs2@ftu.edu.vn 808
24 ThS Phạm Thị Châu Quyên Giảng viên phamthichauquyen.cs2@ftu.edu.vn
25 ThS Nguyễn Thị Thu Thảo Giảng viên nguyenthithuthao.cs2@ftu.edu.vn
26 ThS Ngô Hiền Đan Giảng viên ngohiendan.cs2@ftu.edu.vn
27 ThS Hồ Thị Hải Thùy Giảng viên hothihaithuy.cs2@ftu.edu.vn
28 ThS Phạm Văn Chiến Giảng viên chienpv@ftu.edu.vn
29 Lê Vũ Thu Hằng Trợ giảng levuthuhang.cs2@ftu.edu.vn