Bộ môn Ngoại ngữ

6725

1. Lịch sử hình thành, phát triển

Bộ môn Ngoại ngữ Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 28/06/2021 theo Quyết định số 1367/QĐ-ĐHNT ngày 28/06/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại Thương. Bộ môn Ngoại ngữ hiện nay có 26 giảng viên và 02 Trợ lý bộ môn. Ban Chủ nhiệm Bộ môn hiện nay là ThS Nguyễn Thanh Dương – Trưởng Bộ môn và ThS Nguyễn Thị Như Ý – Phó Trưởng Bộ môn.

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng: quản lý, điều hành các hoạt động, công tác chuyên môn và thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Ban Giám đốc Cơ sở II;

2.2. Nhiệm vụ:

– Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên của bộ môn;

– Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn; chủ động khai thác các dự án nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với các địa phương, doanh nghiệp;

– Quản lý giảng viên, người lao động khác và người học thuộc bộ môn theo phân công của Ban Giám đốc; đề xuất với Ban Giám đốc về tổ chức bộ máy và nhân sự trong bộ môn; về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nhân sự trong bộ môn;

– Phân công định mức coi thi tại Bộ môn;

– Xây dựng và trình hướng dẫn công tác;

– Triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo các ngành, chuyên ngành đào tạo do bộ môn phụ trách; tham gia tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Cơ sở II; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

– Chủ trì và phối hợp với Ban Quản lý đào tạo định kỳ rà soát, đánh giá và nghiên cứu đổi mới chương trình đào tạo theo kế hoạch, phân công của Trụ sở chính; phối hợp với Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tổ chức công tác khảo thí và kiểm định chất lượng;

– Phối hợp với Ban Khảo thí & Đảm bảo chất lượng tổ chức, quản lý, hướng dẫn và chấm báo cáo thực tập giữa khóa, thu hoạch thực tập tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp khi được giao nhiệm vụ;

– Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan hỗ trợ sinh viên thực tập, tham quan doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động chuyên môn và hoạt động ngoại khóa; tổ chức các cuộc thi cho sinh viên; chủ trì và phối hợp với Ban Công tác chính trị và sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và các đơn vị có liên quan hỗ trợ chuyên môn cho các Câu lạc bộ sinh viên;

– Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động tìm kiếm, khai thác, phát triển các cơ hội hợp tác với các đối tác ở trong và ngoài nước; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của bộ môn, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

– Tổ chức các hoạt động tư vấn chính sách và tư vấn cho doanh nghiệp, đào tạo và bồi dưỡng kiến thức theo quy định của Trường;

– Triển khai các hoạt động quản lý sinh viên, phân công giáo viên chủ nhiệm/ cố vấn học tập theo quy định về quản lý sinh viên của Trường;

– Phân công giảng viên thực hiện các công tác cần thiết, trong đó có: nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế; kết nối doanh nghiệp và hoạt động ngoại khoá; hỗ trợ sinh viên (CLB học thuật, học bổng, hướng dẫn sinh viên cuộc thi học thuật);kết nối cộng đồng và các công tác khác được phân công theo quy định của Nhà trường và theo yêu cầu công tác.

– Phối hợp với Ban Quản lý Khoa học – Hợp tác quốc tế và các đơn vị tại Cơ sở II triển khai thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế đối với các đối tác sử dụng ngôn ngữ là tiếng Nhật.

– Trưởng/Phó Bộ môn xác nhận giờ tự học, tự bồi dưỡng và thực hiện các công tác khác của giảng viên.

– Tham mưu, hoạch định kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về công tác của đơn vị cho Ban Giám đốc.

3. Cơ cấu tổ chức

Bộ môn Ngoại ngữ (hiện nay gồm 28 thành viên) luôn chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

——————————————————

TT Họ tên Chức vụ Số máy nhánh
1 ThS Nguyễn Thanh Dương Trưởng Bộ môn / Giảng viên 891
2 ThS Nguyễn Thị Như Ý Phó Trưởng Bộ môn / Giảng viên 892
3 Lương Thị Uyển Nhi
Trợ lý môn Tiếng Nhật
892
4 ThS Hoàng Thị Thanh Trợ lý môn Tiếng Anh 893
Giảng viên các môn Tiếng Anh Chuyên ngành
5 ThS Phan Chí Hiếu Giảng viên
6 ThS Trần Nam Thiên Hương
Giảng viên
7 TS Nguyễn Thành Lân Giảng viên chính
8 ThS Võ Đinh Thụy Mân
Giảng viên
9 ThS Dương Ngọc
Giảng viên
10 TS Trịnh Ngọc Thanh Giảng viên
11 ThS Nguyễn Thị Hải Thúy Giảng viên
12 ThS Tô Thùy Trang Giảng viên
13 ThS Nguyễn Vũ Thanh Tuyền Giảng viên
Giảng viên các môn Tiếng Anh Cơ sở
14 ThS Huỳnh Thanh Bình Giảng viên
15 ThS Trương Thị Thanh Cảnh
Giảng viên
16 ThS Đặng Thị Mỹ Dung Giảng viên
17 ThS Lâm Thị Mỹ Dung
Giảng viên tập sự
18 ThS Lê Thanh Hà Giảng viên
19 ThS Vũ Ngọc Mai Giảng viên
20 ThS Hoàng Thị Thanh Nga
Giảng viên
21 ThS Vũ Phương Hồng Ngọc Giảng viên
22 ThS Vương Lý Tố Như Giảng viên tập sự
23 ThS Trần Thủy Khánh Quỳnh Giảng viên tập sự
24 ThS Nguyễn Quỳnh Trang Giảng viên tập sự
25 ThS Kỹ Trần Minh Uyên Giảng viên tập sự
26 ThS Ngô Thị Thanh Vân Giảng viên
Giảng viên môn tiếng Nhật
27 ThS Nguyễn Thị Hà Giảng viên tập sự
28 ThS Phan Thị Thu Hiền
Giảng viên tập sự

 

4. Nghiên cứu khoa học và các môn học phụ trách

4.1 Nghiên cứu khoa học

– Thông báo, triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp trường, cấp Bộ.

– Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học của Bộ môn. Chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, các cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu, ứng dụng kiến thức chuyên môn và thực tiến kinh doanh.

– Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh phong trào và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên.

– Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn gúp nâng cao hơn nữa kỹ năng giảng dạy cho giảng viên trong Bộ môn.

4.2 Các môn học phụ trách

4.2.1 Hệ đại trà:

– Ngoại ngữ 1,2,3,4,5,6,7 (Tiếng Anh)

– Tiếng Anh chuyên ngành 1,2,3

– Ngoại ngữ 1,2,3,4,5,6,7 (Tiếng Nhật)

4.2.2 Chương trình Chất lượng cao

– Ngoại ngữ 1,2,3,4

– Tiếng Anh chuyên ngành 1,2

– Ngoại ngữ 2-1 Tiếng Nhật

– Ngoại ngữ 2-2 Tiếng Nhật

5. Các hoạt động nghiên cứu chuyên môn:

– Tổ chức các buổi Tọa đàm khoa học chuyên môn chia sẻ kỹ năng giảng dạy cho giảng viên

– Hàng năm tổ chức Toạ đàm khoa học báo cáo kết quả đi thực tế cho giảng viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy cho sinh viên.

6. Liên hệ:

+ Tên đơn vị và địa chỉ phòng làm việc: Bộ môn Ngoại ngữ, phòng A102
+ Điện thoại: 028 3512 7254/ 028 3512 7256/ 028 3512 7257 (số máy lẻ như trên)
+ Email công vụ của đơn vị: bmnn.cs2@ftu.edu.vn