Bộ môn Quản trị kinh doanh và Tài chính Kế toán

10190

1. Chức năng

Tham mưu cho Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động, công tác của Bộ môn Quản trị kinh doanh và Tài chính – Kế toán.

2. Nhiệm vụ

– Quản lý 28 giảng viên cơ hữu (bao gồm các giảng viên đang công tác, các giảng viên kiêm chức và các giảng viên đang du học ở nước ngoài), 01 Trợ giảng và 02 Cử nhân là trợ lý Bộ môn.

– Phụ trách chuyên môn triển khai chương trình Tiêu chuẩn và Chất lượng cao chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế, chuyên ngành Ngân hàng và Tài chính quốc tế, Chương trình đại trà chuyên ngành Kế toán kiểm toán, các Chương trình Thạc sỹ: Quản trị kinh doanh, Điều hành cao cấp EMBA, Tài chính ngân hàng tại Cơ sở 2;

– Quản lý chuyên môn các học phần trong lĩnh vực: Quản trị kinh doanh, Tài chính – ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán.

– Tổ chức và điều hành các công tác của Bộ môn như: Tổ chức và hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp, Thu hoạch thực tập tốt nghiệp, Báo cáo thực tập giữa khóa, hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức thi kết thúc học phần, hoạt động cộng đồng, tham quan doanh nghiệp, …

3. Cơ cấu tổ chức

Ban Chủ nhiệm Bộ môn: Hiện nay Ban Chủ nhiệm Bộ môn có 1 Trưởng Bộ môn, 1 Phó Trưởng Bộ môn. Trưởng Bộ môn phụ trách công tác quản lý chung của Bộ môn và Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động của Bộ môn. Phó trưởng Bộ môn phụ trách quản lý các công tác theo phân công và trách nhiệm báo cáo với Trưởng Bộ môn về tình hình thực hiện công việc được giao.

Trợ lý Bộ môn: thực hiện các công việc hành chính của Bộ môn và các công tác phát sinh theo sự chỉ đạo của Nhà trường.

Các giảng viên Bộ môn: Bao gồm các giảng viên giảng dạy cho chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế, Ngân hàng và Tài chính quốc tế, Kế toán kiểm toán.

TT Họ tên Chức vụ Email Số máy nhánh
1 TS Nguyễn Thị Hoàng Anh Trưởng Bộ môn nguyenthihoanganh.cs2@ftu.edu.vn 873
2 TS Nguyễn Thị Mai Anh Phó Trưởng Bộ môn nguyenthimaianh.cs2@ftu.edu.vn 873
3 Lê Nguyễn Hương Giang Trợ lý lenguyenhuonggiang.cs2@ftu.edu.vn 873
4
Nguyễn Thị Mộng Thu
Trợ lý nguyenthimongthu.cs2@ftu.edu.vn 873
5
PGS, TS Phạm Hùng Cường Trưởng Ban QLKH&HTQT, Giảng viên kiêm chức phamhungcuong.cs2@ftu.edu.vn  
6 TS Lê Tuấn Bách Giảng viên letuanbach.cs2@ftu.edu.vn
7 TS Nguyễn Thu Hằng Giảng viên nguyenthuhang.cs2@ftu.edu.vn
8
TS Nguyễn Mạnh Hiệp Giảng viên nguyenmanhhiep.cs2@ftu.edu.vn
9
TS Đỗ Duy Kiên Giảng viên doduykien.cs2@ftu.edu.vn
10
TS Trần Thị Bích Nhung Giảng viên tranthibichnhung.cs2@ftu.edu.vn
11
TS Lê Trung Thành Giảng viên letrungthanh.cs2@ftu.edu.vn
12
TS Vũ Thị Đan Trà Giảng viên vuthidantra.cs2@ftu.edu.vn
13
TS Đặng Lê Phương Xuân Giảng viên danglephuongxuan.cs2@ftu.edu.vn
14
ThS Phạm Thanh Dung Giảng viên phamthanhdung.cs2@ftu.edu.vn
15
ThS Lê Sơn Đại
Phó Ban ĐTQT, Giảng viên kiêm chức lesondai.cs2@ftu.edu.vn
16
ThS Nguyễn Thị Như Hảo Giảng viên nguyenthinhuhao.cs2@ftu.edu.vn
17
ThS Lê Thị Thanh Hà
Giảng viên lethithanhha.cs2@ftu.edu.vn
18
ThS Huỳnh Đăng Khoa Giảng viên huynhdangkhoa.cs2@ftu.edu.vn
19
ThS Chu Mai Linh Giảng viên chumailinh.cs2@ftu.edu.vn
20
ThS Dương Thị Hồng Lợi Giảng viên duongthihongloi.cs2@ftu.edu.vn
21
ThS Nguyễn Thị Oanh Giảng viên nguyenthioanh.cs2@ftu.edu.vn
22
ThS Nguyễn Thị Thảo Quỳnh Giảng viên nguyenthithaoquynh.cs2@ftu.edu.vn
23
ThS Lê Thị Thu Giảng viên lethithu.cs2@ftu.edu.vn
24
ThS Ngô Quỳnh Trang Giảng viên ngoquynhtrang.cs2@ftu.edu.vn
25
ThS Nguyễn Ngọc Thụy Vy Giảng viên nguyenngocthuyvy.cs2@ftu.edu.vn
26 ThS Nguyễn Thị Phương Dung Giảng viên nguyenthiphuongdung.cs2@ftu.edu.vn
27 ThS Nguyễn Ngọc Diệu Lê Giảng viên nguyenngocdieule.cs2@ftu.edu.vn
28 ThS Trương Thị Thùy Trang Giảng viên truongthithuytrang.cs2@ftu.edu.vn
29 ThS Nguyễn Thị Trung Giảng viên nguyenthitrung.cs2@ftu.edu.vn
30 Nguyễn Thị Phương Linh Trợ giảng nguyenthiphuonglinh.cs2@ftu.edu.vn

4. Công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các môn học phụ trách

4.1 Về giảng dạy

+ Nội dung: nội dung giảng dạy phù hợp với chương trình giảng dạy theo quy định của Nhà trường.

+ Phương pháp: vận dụng nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau: cho sinh viên làm bài thuyết trình theo nhóm; cung cấp bài tập tình huống thực tế cho sinh viên giải quyết; mời báo cáo viên đến trao đổi kiến thức và kinh nghiệm thực tế; áp dụng phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm…

4.2 Môn học phụ trách

Quản lý và giảng dạy các môn học như: Tài chính tiền tệ, Tiền tệ ngân hàng, Tài chính quốc tế, Lý thuyết tài chính, Thị trường tài chính và các định chế tài chính, Nguyên lý hoạt động ngân hàng, Tài trợ thương mại quốc tế, Thị trường chứng khoán, Quản trị tài chính doanh nghiệp, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính, Kế toán quản trị, Lý thuyết kiểm toán, Quản trị chiến lược, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị tài chính, Quản trị tác nghiệp, Lập báo cáo tài chính, Nguyên lý kiểm toán, Kế toán tài chính nâng cao, Kế toán hợp nhất báo cáo tài chính, Kế toán quản trị nâng cao, Kiểm toán tài chính, Quản trị tài chính nâng cao,…

4.3 Về nghiên cứu khoa học

– Giảng viên của Bộ môn tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học: viết bài đăng tạp chí chuyên ngành có uy tín trên thế giới và Việt Nam, viết bài đăng Kỷ yếu hội thảo khoa học các cấp, viết sách chuyên khảo và tham khảo, chủ nhiệm và thành viên đề tài khoa học và công nghệ các cấp…

– Tham gia hội nghị khoa học tại Trường, hướng dẫn sinh viên viết đề tài nghiên cứu khoa học…

5. Các hoạt động nghiên cứu chuyên môn và các thành tích đạt được

Thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn hàng tháng, hàng tuần với nhiều chủ đề khác nhau để chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm của từng giảng viên…

Liên hệ

– Bộ môn Quản trị kinh doanh và Tài chính – Kế toán, trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh.

– Địa chỉ: Nhà A, tầng 1, Phòng A107, số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh.

– Email: bmqtkdtckt.cs2@ftu.edu.vn – Điện thoại: 028.3512 7254 (871, 873)

——————————————————————–