Cơ cấu tổ chức Đoàn trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II

3317

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II được thành lập vào năm 1996. Trải qua 26 năm xây dựng, hoạt động và phát triển, Đoàn Thanh niên Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương luôn giữ vai trò là tổ chức nòng cốt chính trị – xã hội của đoàn viên, sinh viên Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Cơ sở II cũng đã tổ chức rất nhiều các hoạt động, chương trình có ý nghĩa, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo và bản lĩnh đã tạo nên thương hiệu của sinh viên Ngoại thương, góp phần vào sự phát triển của Nhà trường, Thành phố Hồ Chí Minh và của cả nước.

Hiện nay, tổng số đoàn viên đang sinh hoạt, học tập tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM là gần 4.000 đoàn viên. Về cơ cấu tổ chức, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II gồm: Ban Chấp hành Đoàn trường, 50 Chi đoàn trực thuộc và 13 Câu lạc bộ (CLB) trực thuộc Đoàn trường gồm: CLB Applied Math & Data Science; CLB Đổi mới và Sáng tạo; CLB Luật Thương mại Quốc tế; Đội Tuyên truyền Ca khúc Cách mạng TCM; CLB Lý luận trẻ; CLB Tổ chức Sự kiện và Phát thanh FTUZone; CLB Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – RCS; CLB Students’ Companion Club; Câu lạc bộ SMI (Sharing – Mentoring – Inspiring); Câu lạc bộ Truyền thông Marketing tích hợp – IMC; Câu lạc bộ FTU MONITORS – (F’SMONI); Câu lạc bộ Buddy to Buddies – BTB; Câu lạc bộ Kết nối và Phát triển Sinh viên Chương trình Chất lượng cao – HSCDC.

Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XI (2022 – 2024) bao gồm 21 đồng chí, trong đó có 03 đồng chí Thường trực (01 đồng chí Bí thư, 02 đồng chí Phó Bí thư), 04 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và 14 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành. Về phân công công tác, Ban Chấp hành Đoàn trường phân mảng công tác thành 04 mảng như sau: Mảng Tổ chức – Xây dựng Đoàn, Mảng Phong trào, Mảng Tuyên giáo – Giáo dục và Hội sinh viên trường.

Danh sách các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XI (2022 – 2024):

TT Họ tên Chức vụ
1 Đ/c Phạm Văn Lực Bí thư
2 Đ/c Nguyễn Trần Minh Khôi Phó Bí thư
3 Đ/c Lương Hòa Gia Bảo Phó Bí thư
4 Đ/c Châu Đình Thảo Ly Ủy viên Ban Thường vụ
5 Đ/c Nguyễn Lê Hiền Thục Ủy viên Ban Thường vụ
6 Đ/c Đào Nguyễn Hoàng An Ủy viên Ban Thường vụ
7 Đ/c Nguyễn Hoài Phong Ủy viên Ban Thường vụ
8 Đ/c Trần Lê Phương Bảo Ủy viên Ban Chấp hành
9 Đ/c Nguyễn Hoàng Duy Ủy viên Ban Chấp hành
10 Đ/c Võ Thanh Khiết Ủy viên Ban Chấp hành
11 Đ/c Nguyễn Thảo Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành
12 Đ/c Cao Hoàng Phương Nhi Ủy viên Ban Chấp hành
13 Đ/c Lê Huỳnh Yến Nhi Ủy viên Ban Chấp hành
14 Đ/c Hoàng Đỗ Quyên Ủy viên Ban Chấp hành
15 Đ/c Trần Khai Tâm Ủy viên Ban Chấp hành
16 Đ/c Nguyễn Đàm Thanh Thanh Ủy viên Ban Chấp hành
17 Đ/c Đỗ Nhật Thành Ủy viên Ban Chấp hành
18 Đ/c Nguyễn Thị Minh Thuận Ủy viên Ban Chấp hành
19 Đ/c Phạm Ngọc Minh Trí Ủy viên Ban Chấp hành
20 Đ/c Nguyễn Hồ Phương Vy Ủy viên Ban Chấp hành
21 Đ/c Trần Thảo Vy Ủy viên Ban Chấp hành

Thông tin liên hệ:

1. Đ/c Phạm Văn Lực – Bí thư Đoàn trường; SĐT: 0395.198.192; Email: phamvanluc.cs2@ftu.edu.vn;

2. Văn phòng Đoàn Thanh niên Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh
– Địa chỉ: Phòng V001, số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh.
– Email: dtn.cs2@ftu.edu.vn . Điện thoại: 028.35127257 (866).