Cơ cấu tổ chức Đoàn trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II

6381

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II được thành lập vào năm 1996. Trải qua 28 năm xây dựng, hoạt động và phát triển, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II luôn giữ vai trò là tổ chức nòng cốt chính trị – xã hội của đoàn viên, sinh viên Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Cơ sở II cũng đã tổ chức rất nhiều các hoạt động, chương trình có ý nghĩa, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo và bản lĩnh đã tạo nên thương hiệu của sinh viên Ngoại thương, góp phần vào sự phát triển của Cơ sở II, Nhà trường, TP. Hồ Chí Minh và của cả nước.

Hiện nay, tổng số đoàn viên đang sinh hoạt, học tập tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh là gần 4.000 đoàn viên. Về cơ cấu tổ chức, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II gồm: Ban Chấp hành Đoàn trường, Ủy ban Kiểm tra Đoàn trường, 52 Chi đoàn và 13 Câu lạc bộ – Đội – Nhóm trực thuộc.

Ban Chấp hành Đoàn trường khóa XI nhiệm kỳ 2022 – 2024 bao gồm 21 đồng chí, trong đó có 02 đồng chí Thường trực (01 đồng chí Bí thư, 01 đồng chí Phó Bí thư), 05 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và 14 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành. Về phân công công tác, Ban Chấp hành Đoàn trường phân mảng công tác thành 04 mảng như sau: Mảng Tổ chức – Xây dựng Đoàn, Mảng Phong trào, Mảng Tuyên giáo – Giáo dục và Hội sinh viên trường.

Danh sách các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn trường khóa XI nhiệm kỳ 2022 – 2024 gồm:

STT Họ tên Chức vụ
1 Đ/c Phạm Văn Lực Bí thư
2 Đ/c Nguyễn Trần Minh Khôi Phó Bí thư
3 Đ/c Nguyễn Minh Hiếu Ủy viên Ban Thường vụ
Chánh Văn phòng Đoàn trường
4 Đ/c Trần Thị Tuyết Ủy viên Ban Thường vụ
Chủ tịch Hội Sinh viên trường
5 Đ/c Nguyễn Thảo Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ
6 Đ/c Nguyễn Thị Minh Thuận Ủy viên Ban Thường vụ
7 Đ/c Hoàng Đỗ Quyên Ủy viên Ban Thường vụ
8 Đ/c Trần Khai Tâm Ủy viên Ban Chấp hành
9 Đ/c Nguyễn Đức Thiện Trí Ủy viên Ban Chấp hành
10 Đ/c Phạm Ngọc Minh Trí Ủy viên Ban Chấp hành
11 Đ/c Lê Huỳnh Yến Nhi Ủy viên Ban Chấp hành
12 Đ/c Nguyễn Hồ Phương Vy Ủy viên Ban Chấp hành
13 Đ/c Phạm Phương Thiên Ủy viên Ban Chấp hành
14 Đ/c Trần Thị Thảo Vy Ủy viên Ban Chấp hành
15 Đ/c Lê Thị Mai Thi Ủy viên Ban Chấp hành
16 Đ/c Bùi Thị Diễm Quỳnh Ủy viên Ban Chấp hành
17 Đ/c Đỗ Thị Ngọc Minh Ủy viên Ban Chấp hành
18 Đ/c Trần Trọng Phúc Ủy viên Ban Chấp hành
19 Đ/c Bùi Ngọc Bảo Ủy viên Ban Chấp hành
20 Đ/c Phan Minh Hoàng Ủy viên Ban Chấp hành
21 Đ/c Võ Minh Quân Ủy viên Ban Chấp hành

Danh sách các đồng chí trong Ủy ban Kiểm tra Đoàn trường khóa XI nhiệm kỳ 2022 – 2024 gồm:

STT Họ tên Chức vụ
1 Đ/c Nguyễn Trần Minh Khôi Chủ nhiệm
2 Đ/c Nguyễn Thị Minh Thuận Phó chủ nhiệm
3 Đ/c Nguyễn Đức Thiện Trí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra
4 Đ/c Lê Quang Vinh Ủy viên Ủy ban Kiểm tra
5 Đ/c Lâm Quang Vinh Ủy viên Ủy ban Kiểm tra
6 Đ/c Lê Thị Quỳnh Hương Ủy viên Ủy ban Kiểm tra
7 Đ/c Đoàn Trần Xuân Mai Ủy viên Ủy ban Kiểm tra

Thông tin liên hệ:

1. Đ/c Phạm Văn Lực – Bí thư Đoàn trường; SĐT: 0395.198.192; Email: phamvanluc.cs2@ftu.edu.vn;

2. Văn phòng Đoàn Thanh niên Cơ sở II:
– Địa chỉ: Phòng V001, số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh;
– Email: dtn.cs2@ftu.edu.vn . Điện thoại: 028.35127257 (866).