Hội sinh viên Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh

2318

Hội Sinh viên trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP HCM ra đời vào tháng 11/1999. Từ khi hình thành cho đến nay, Hội Sinh viên trường luôn thực hiện tốt sứ mệnh của mình, đó là tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện, là người bạn đáng tin cậy của sinh viên toàn trường. Với nhiệm vụ là tập hợp, đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ Hội viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của người sinh viên, góp phần xây dựng Nhà trường vững mạnh cũng như kịp thời tiếp nhận và phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên hay tham gia phản biện, đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến sinh viên. Hội Sinh viên trường trong nhiều năm qua luôn là đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay, Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP.HCM đã tập hợp được tổng số Hội viên toàn Cơ sở là hơn 4000 Hội viên. Cơ cấu tổ chức Hội bao gồm: 01 Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường, 52 Chi hội và 22 Câu lạc bộ – Đội – Nhóm trực thuộc.

Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ IX (2019 – 2022) bao gồm 18 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, trong đó có 05 đồng chí là Ủy viên Ban Thư ký. Thường trực Hội Sinh viên trường gồm 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch. Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường phân mảng công tác thành các mảng và chức năng bao gồm: Tổ Văn phòng. Mảng Câu lạc bộ – Đội – Nhóm cộng đồng và Mảng Chi hội. Giúp việc và tham mưu cho Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường có Ban Kiểm tra, gồm 05 thành viên.

STT Họ và tên Chức vụ
1 Đ/c Lê Minh Trí Chủ tịch
2 Đ/c Nguyễn Văn Phi Phó Chủ tịch
3 Đ/c Châu Đình Thảo Ly Phó Chủ tịch
4 Đ/c Huỳnh Trọng Nghĩa Ủy viên Ban thư ký
5 Đ/c Đỗ Phương Anh Ủy viên Ban thư ký
6 Đ/c Huỳnh Nguyễn Hồng Lam Chánh văn phòng
7 Đ/c Nguyễn Băng Tâm Ủy viên Ban chấp hành
8 Đ/c Hồng Huân Nghi Ủy viên Ban chấp hành
9 Đ/c Võ Nhật Hoàng Ủy viên Ban chấp hành
10 Đ/c Đặng Thị Thảo Ngân Ủy viên Ban chấp hành
11 Đ/c Mai Thị Thùy Trang Ủy viên Ban chấp hành
12 Đ/c Nguyễn Quốc Thái Ủy viên Ban chấp hành
13 Đ/c Nguyễn Công Minh Ủy viên Ban chấp hành
14 Đ/c Nguyễn Phạm Công Minh Ủy viên Ban chấp hành
15 Đ/c Vũ Thị Quỳnh Trang Ủy viên Ban chấp hành
16 Đ/c Nguyễn Bảo Nhật Ủy viên Ban chấp hành
17 Đ/c Đặng Ngọc Diệu Uyên Ủy viên Ban chấp hành
18 Đ/c Nguyễn Thanh Anh Quân Ủy viên Ban chấp hành

Thông tin liên hệ:

1. Đ/c Lê Minh Trí – Chủ tịch HSV Trường;
SĐT: 0908085725;
Email: leminhtri16@gmail.com.

2. Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM;
– Địa chỉ: Phòng V001, số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh.
– Email: hsv.cs2@ftu.edu.vn hoặc dhngoaithuong@hoisinhvien.vn. Điện thoại: 028.35127257 (896).