Hội sinh viên Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh

4670

Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh được thành lập vào tháng 11/1999. Từ khi thành lập cho đến nay, Hội Sinh viên Cơ sở II luôn thực hiện tốt sứ mệnh của mình, đó là tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện, là người bạn đáng tin cậy của sinh viên toàn trường. Hội Sinh viên đóng vai trò tập hợp, đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ hội viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của người sinh viên, góp phần xây dựng Cơ sở II vững mạnh cũng như kịp thời tiếp nhận và đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên hay tham gia phản biện, đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của hội viên, sinh viên. Hội Sinh viên Cơ sở II trong nhiều năm qua luôn là đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với những chương trình, hoạt động tổ chức trong năm, Hội Sinh viên đã thể hiện tốt vai trò tiên phong, hỗ trợ nâng cao những kỹ năng mềm cần thiết cho mỗi sinh viên, góp phần giúp cho sinh viên có cơ hội học hỏi, trưởng thành và chuôi rèn những phẩm chất quan trọng trong quá trình học tập và phát triển bản thân.

Hiện nay, Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh đã tập hợp được tổng số hội viên toàn Cơ sở là hơn 4000 hội viên. Cơ cấu tổ chức Hội bao gồm: Ban Chấp hành Hội Sinh viên Cơ sở II, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Cơ sở II, 52 Chi hội và 23 Câu lạc bộ – Đội – Nhóm trực thuộc.

Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2023 – 2025 bao gồm 21 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, trong đó có 05 đồng chí Ban Thư ký. Thường trực Hội Sinh viên trường gồm 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch. Ban Chấp hành Hội Sinh viên Cơ sở II phân mảng công tác thành các mảng và chức năng bao gồm: Tổ Văn phòng, Mảng Câu lạc bộ – Đội – Nhóm – Cộng đồng và Mảng Đối nội. Hỗ trợ và tham mưu cho Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường có Ban Kiểm tra, gồm 05 thành viên.

Danh sách các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường khóa X, nhiệm kỳ 2023 – 2025 gồm:

STT Họ và tên Chức vụ
1 Trần Thị Tuyết Chủ tịch
2 Nguyễn Minh Nhựt Phó Chủ tịch
3 Ngô Nguyễn Phương Vy Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Kiểm tra
4 Đào Ngân Tranh Ủy viên Ban Thư ký
5 Nguyễn Phạm Tâm Trường Ủy viên Ban Thư ký, Chánh Văn phòng
6 Lê Thảo Thu Uyên Ủy viên Ban Chấp hành
7 Võ Thanh Bình Ủy viên Ban Chấp hành
8 Huỳnh Tấn Duy Ủy viên Ban Chấp hành
9 Trương Thái Hòa Ủy viên Ban Chấp hành
10 Nguyễn Thị Minh Hoàng Ủy viên Ban Chấp hành
11 Phan Quý Như Ngọc Ủy viên Ban Chấp hành
12 Bùi Phương Thùy Ủy viên Ban Chấp hành
13 Đoàn Anh Duy Ủy viên Ban Chấp hành
14 Lã Đoàn Anh Thư Ủy viên Ban Chấp hành
15 Nguyễn Lâm Thục Nhi Ủy viên Ban Chấp hành
16 Văn Võ Hương Giang Ủy viên Ban Chấp hành
17 Lê Thị Mỹ Khanh Ủy viên Ban Chấp hành
18 Lữ Phương Quyên Ủy viên Ban Chấp hành
19 Lê Văn Huy Ủy viên Ban Chấp hành
20 Nguyễn Phạm Ngọc Dũng Ủy viên Ban Chấp hành
21 Nguyễn Như Gia Bảo Ủy viên Ban Chấp hành

Danh sách các đồng chí trong Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường khóa X, nhiệm kỳ 2023 – 2025

STT Họ và tên Chức vụ
1 Ngô Nguyễn Phương Vy Trưởng Ban kiểm tra
2 Võ Thanh Bình Phó Ban kiểm tra
3 Võ Phú Đức Ủy viên Ban kiểm tra
4 Lê Mạnh Tuấn Ủy viên Ban kiểm tra
5 Vũ Quỳnh Anh Thy Ủy viên Ban kiểm tra

Thông tin liên hệ:

1. Đ/c Trần Thị Tuyết – Chủ tịch HSV Trường:
– Email: tuyettran.hsv@gmail.com;
– Di động: 096 468 4284.

2. Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Cơ sở II:
– Địa chỉ: Phòng V001, số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh.
– Email: hsv.cs2@ftu.edu.vn hoặc hoisinhvien.ftu.cs2@gmail.com.
– Điện thoại: 028.35127257 (896).

hoi-sinh-vien-30.05.2023-2hoi-sinh-vien-30.05.2023-1