Giới thiệu Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh

8627

Xuất phát từ nhu cầu cán bộ trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh quốc tế của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại thành phố Hồ Chí Minh đã được thành lập theo Quyết định số 1485/GD-ĐT ngày 16 tháng 7 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trải qua 30 năm phát triển, Cơ sở II đã không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp, đối tác quốc tế, từng bước khẳng định vị thế là một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh, tài chính – ngân hàng cho khu vực phía Nam; góp phần thực hiện mục tiêu phát triển của Nhà trường: đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; sáng tạo và chuyển giao tri thức khoa học đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát triển năng lực học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế hiện đại cho người học.

Với quy mô đào tạo ngày càng tăng, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng củng cố cơ cấu tổ chức và đội ngũ viên chức. Hiện tại, Cơ sở II có hơn 200 viên chức đang công tác tại 11 Ban chức năng, 05 Bộ môn và 02 Trung tâm trực thuộc. Cơ cấu tổ chức của Cơ sở II bao gồm:

 1. Ban Giám đốc: Giám đốc và 03 Phó Giám đốc
 2. Hội đồng Cơ sở II
 3. Các Ban chức năng
 • Ban Tổ chức – Hành chính
 • Ban Quản lý Đào tạo
 • Ban Đào tạo Quốc tế
 • Ban Quản lý Khoa học – Hợp tác Quốc tế
 • Ban Công tác Chính trị và Sinh viên
 • Ban Quản trị – Thiết bị
 • Ban Kế hoạch – Tài chính
 • Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
 • Ban Thư viện
 • Ban Truyền thông và Quan hệ đối ngoại
 • Ban Công tác Đảng – Đoàn thể
 1. Các Bộ môn
 • Bộ môn Kinh doanh và Thương mại quốc tế
 • Bộ môn Quản trị kinh doanh và Tài chính – Kế toán
 • Bộ môn Kinh tế – Luật
 • Bộ môn Khoa học cơ bản
 • Bộ môn Ngoại ngữ
 1. Các Trung tâm
 • Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế (CEC)

Trung tâm Tư vấn thương mại quốc tế (ICCC)