1. Chi phí học quân sự là bao nhiêu ạ?

138

Căn cứ Quyết định số 1999/QĐ-ĐHNT ngày 27/6/2023 về việc quy định mức thu học phí năm học 2023-2024 của Trường Đại học Ngoại thương thì đối với học phần GDQP-AN là 575.000/tín chỉ. Mức học phí của chương trình tiêu chuẩn bằng mức thu học phí của chương trình chất lượng cao và định hướng nghề nghiệp quốc tế.

Theo Thông tư 168/TT-BQP ngày 18/12/2021 quy định tiêu chuẩn định lượng ăn và mức tiền ăn cơ bản bộ binh thì SV ăn theo mức ăn của bộ đội chia thành 03 bữa sáng, trưa, tối với mức thu 65.000/người/ngày. SV đóng tiền ăn trực tiếp tại trường Quân sự.