1. Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ được tổ chức thế nào?

153

Theo học chế tín chỉ, năm đầu tiên sinh viên sẽ học tập theo thời khóa biểu cố định do Nhà trường công bố. Kể từ năm thứ 2 trở đi, mỗi sinh viên sẽ tự đăng ký khối lượng học tập của mình qua website đăng ký tín chỉ.

Các quy định về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Ngoại thương được ban hành kèm theo Quyết định số 409/QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày 08/5/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương và sinh viên có thể tham khảo tại Quy định về công tác sinh viên được đăng tại website Cơ sở II: http://cs2.ftu.edu.vn