1. Em mong là nhà trường không xếp lịch thi cuối kỳ vào Chủ Nhật. Sinh viên học từ thứ 2 đến thứ 7, rồi thi vào Chủ Nhật…Giảng viên dạy trong tuần, để cuối tuần nghỉ ngơi, đi chơi cùng với gia đình thì phải hoãn lại đi coi thi. Và cũng mong căn cứ theo lịch học để không phải là học buổi chiều 2 ca đến 5h20 thì sau đó 6h thi cuối kì

92

Theo quy định của nhà trường, các học phần kết thúc cùng một thời điểm thì phải thi cùng đề, cùng thời gian thi, căn cứ điều kiện thực tế tại CSII nên việc xếp lịch thi kết thúc học phần được bố trí vào thời gian không ảnh hưởng đến lịch học của tất cả sinh viên. Vì vậy có một số thời điểm lịch thi các học phần sẽ rơi vào buổi tối hoặc chủ nhật