1. Em nhận thấy đề thi trường mình đang có sự khác biệt lớn về độ khó giữa các giáo viên ra đề khác nhau trong cùng một bộ môn. Điều này thật sự thiệt thòi cho các bạn sinh viên trong việc cạnh tranh, đặc biệt là các bạn có định hướng du học nếu gặp phải giáo viên ra đề khó sẽ rất bất lợi cho tương lai. Xem bảng điểm cùng 1 môn, cùng 1 khóa có thể thấy nhiều môn có sự khác biệt lớn về tỉ lệ điểm A B C D vì học giáo viên khác nhau. Mặc dù các lớp sẽ có sức học khác nhau nhưng em tin là sự phân hóa điểm cũng không thể nào khác biệt như thế được. Em mong nhà trường có thể xem xét và đảm bảo công bằng hơn

135

Trả lời:

Việc giảng dạy và ra đề thi đều dựa trên nội dung được quy định tại đề cương môn học. Hàng kỳ các Bộ môn đều tổ chức đánh giá chất lượng đề thi và rút kinh nghiệm về việc ra đề thi cho kỳ kế tiếp, đảm bảo việc ra đề đúng quy định. Cơ sở II ghi nhận ý kiến của sinh viên nhưng nội dung phản ánh và căn cứ phản ánh chưa rõ ràng nên chưa có cơ sở xem xét.