1. Mở cửa thư viện vào thứ 7, chủ nhật và buổi tối.

352

Trả lời: Theo kế hoạch đã được Nhà trường phê duyệt, từ ngày 01/06/2020 đến ngày 31/08/2020, Thư viện sẽ mở cửa phục vụ thí điểm vào buổi tối các ngày trong tuần và chiều Thứ Bảy để phục vụ bạn đọc, cụ thể như sau:

– Từ thứ Hai đến thứ Sáu: 7h00 – 19h00 (kể cả buổi trưa);

– Thứ Bảy: 8h00 – 17h00 (kể cả buổi trưa).

Sau ngày 31/8/2020, Thư viện sẽ phục vụ theo lịch mở cửa hiện tại (Thứ Hai đến Thứ Sáu: 7h00 – 17h00; Thứ Bảy: 8h00 – 12h00).