1. Sinh viên có được cấp email với tên miền @ftu.edu.vn không? Việc sử dụng @ftu.edu.vn là có bắt buộc không?

199

Email tên miền @ftu.edu.vn được cấp cho tất cả sinh viên/học viên (người học) ngay sau khi nhập học, người học phải sử dụng email này để trao đổi thông tin với nhà trường trong suốt thời gian học tập tại trường, và không sử dụng vào các mục đích khác không phù hợp;

Cơ sở II chỉ trao đổi thông tin với người học qua email chính thức với tên miền @ftu.edu.vn;

Khi người học tốt nghiệp hoặc thôi học tại Cơ sở II, Nhà trường sẽ thu hồi tài khoản email tên miền FTU.EDU.VN và tài khoản Microsoft Office 365.