1. Sinh viên có được cấp email với tên miền @ftu.edu.vn không? Việc sử dụng @ftu.edu.vn là có bắt buộc không?

78

Email tên miền @ftu.edu.vn được cấp cho tất cả sinh viên/học viên (người học) ngay sau khi nhập học, người học phải sử dụng email này để trao đổi thông tin với nhà trường trong suốt thời gian học tập tại trường, và không sử dụng vào các mục đích khác không phù hợp;

Cơ sở II chỉ trao đổi thông tin với người học qua email chính thức với tên miền @ftu.edu.vn;

Khi người học tốt nghiệp hoặc thôi học tại Cơ sở II, email này sẽ được Nhà trường thu hồi lại trong vòng 14 ngày, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp/thôi học.