1. Sinh viên liên hệ ở đâu để mượn thiết bị (micro, remote, máy chiếu…) phục vụ cho giảng dạy và học tập? Các thủ tục, quy định trong việc mượn thiết bị là gì?

227

Sinh viên liên hệ Ban Quản trị – Thiết bị (Phòng A110, lầu 1, dãy nhà A) để mượn thiết bị. Các thủ tục, quy định trong việc mượn thiết bị:

– Ban Quản trị – Thiết bị chỉ phục vụ cho mượn thiết bị theo thời gian của lịch học, lịch thi (thời gian các ca học có thể được Nhà trường điều chỉnh theo quy định và sẽ được thông báo cụ thể).

– Khi bàn giao thiết bị, sinh viên cần kiểm tra các vật dụng đầy đủ như micro, remote máy chiếu, remote máy lạnh, khăn lau bảng, dây chuyển đổi tín hiệu và pin dự phòng, Ban Quản trị – Thiết bị có nhiệm vụ bàn giao cả pin dự phòng. Một trong 2 viên pin phải là pin mới, với các phòng học ở tầng 5, 6 thì bàn giao cả 2 viên pin mới để tránh tình trạng trục trặc về pin làm cho sinh viên phải đi lại nhiều lần vất vả, mất thời gian và làm gián đoạn hoạt động giảng dạy của giảng viên.

– Khi học xong, sinh viên phải trả ngay thiết bị để kịp thời phục vụ thiết bị cho ca học sau.

– Trong giờ học, nếu cần sửa chữa, điều chỉnh thiết bị thì giảng viên, sinh viên gọi điện thoại cho cán bộ trực thiết bị (số điện thoại được dán trên tủ thiết bị hoặc trên bàn giảng viên trong phòng học và ở cửa Ban QT-TB) để được hỗ trợ.

– Khi đến mượn thiết bị, sinh viên phải ký nhận vào Sổ mượn thiết bị và đưa Chứng minh nhân dân cho cán bộ trực thiết bị giữ lại (đối với Giảng viên chỉ cần ký tên, ghi rõ họ tên).

– Khi trả thiết bị, sinh viên bàn giao thiết bị cho cán bộ trực thiết bị, ký tên (đã trả thiết bị) vào Sổ mượn thiết bị và nhận lại Chứng minh nhân dân.

– Sinh viên mượn thiết bị chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thiết bị bị hư hỏng do làm bể vỡ, mất mát trong thời gian mượn.

– Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên có nhu cầu mượn thiết bị để tổ chức các họat động của Đoàn – Hội vào ngày thứ 7, Chủ nhật chuyển giấy đăng ký tổ chức hoạt động đã được duyệt cho Ban QT-TB để cán bộ trực thiết bị phục vụ.