1. Sinh viên muốn tham gia nghiên cứu khoa học thì nên làm gì?

134

Nếu có nguyện vọng nghiên cứu khoa học thì sinh viên có thể thực hiện cách sau:

  • Lập nhóm và đăng ký tham gia vào cuộc thi sinh viên NCKH được tổ chức hàng năm tại trường và các cuộc thi như Eureka của Thành đoàn TPHCM, cuộc thi Olympic Kinh tế lượng … theo thông báo của ĐTN, HSV và CLB Sinh viên NCKH;
  • Nếu có ý tưởng hay, sinh viên có thể liên hệ giảng viên, cố vấn học tập để được hướng dẫn và các anh chị khóa trên để thành lập nhóm nghiên cứu.