1. Tân Sinh viên có thể tham gia những Câu lạc bộ – Đội – Nhóm nào khác trực thuộc Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Cơ sở II trường ĐH Ngoại thương?

129

Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên đều có những câu lạc bộ và đội nhóm trực thuộc với nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn.

TT Đơn vị quản lý Câu lạc bộ Fanpage
1 Đoàn thanh niên Câu lạc bộ Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – RCS link
2 Câu lạc bộ Tổ chức Sự kiện và Phát thanh – FTU Zone link
3 Đội Tuyên truyền Ca khúc Cách mạng – TCM link
4 Câu lạc bộ Lý Luận Trẻ link
5 Câu lạc bộ Luật Thương mại Quốc tế link
6 CLB Đổi mới và Sáng tạo link
7 Applied Math & Data Science Club link
8 Students’ Companion Club link
9 Hội sinh viên Câu lạc bộ Truyền thông – FTUNEWS link
10 CLB Kỹ năng doanh nhân – AC link
11 Câu lạc bộ Marketing – Creatio link
12 Câu lạc bộ Kế toán Kiểm toán – FAC link
13 Câu lạc bộ Chứng Khoán – SeSC link
14 Câu lạc bộ Văn hóa – Nghệ thuật Sóng Đa Tần link
15 Câu lạc bộ Thể thao – FSC link
16 Đội Công tác Xã hội – SWC link
17 Đội Ý tưởng Kinh doanh – BIT link
18 Câu lạc bộ Nhà kinh tế trẻ – YEC link
19 Câu lạc bộ Logistics – LSC link
20 Cộng đồng khởi nghiệp trẻ – Ehub link
21 Cộng đồng hướng nghiệp và phát triển sự nghiệp – CUC link
22 Câu lạc bộ Kinh doanh và Tiếng Anh – BEC link
23 Câu lạc bộ Tiếng Nhật – FJC link
24 Câu lạc bộ Kỹ năng và Sự kiện – FTUYours link
25 Câu lạc bộ Phát triển Nguồn nhân lực – HUC link
26 Câu lạc bộ Hợp tác Quốc tế – ICC link
27 Câu lạc bộ Quản trị kinh doanh – BAC link
28 Câu lạc bộ FTU Connection link
29 CLB Bất Động Sản link
30 CLB Fintech link