1. Trong quá trình học tại Cơ sở II thì sinh viên thường làm việc với các đơn vị nào?

122

Các đơn vị mà sinh viên thường liên quan nhiều nhất gồm:

1. Ban Quản lý Đào tạo – Phòng A006: xử lý các vấn đề liên quan đến đào tạo, lịch học, lịch thi, đăng ký và rút tín chỉ, quản lý, xác minh và cấp phát văn bằng tốt nghiệp, kết quả học tập, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp… Ban QLĐT có đội ngũ chuyên viên phụ trách khóa để hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tại Trường.

+ Website Quản lý Đào tạo: http://qldt.cs2.ftu.edu.vn (Hoặc địa chỉ http://119.15.191.52)

+ Fanpage Quản lý Đào tạo: https://www.facebook.com/ftu2.qldt (hoặc tìm kiếm Fanpage có tên là “FTU2 – Quản lý đào tạo”)

2. Ban Công tác chính trị và sinh viên – Phòng A202: xử lý các vấn đề về đánh giá rèn luyện, quản lý sinh viên ngoại trú, cấp các giấy chứng nhận để sinh viên đi nước ngoài, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự….. làm thẻ sinh viên. Quản lý hộp thư góp ý và các kênh tiếp nhận phản ánh từ người học của Cơ sở II. Fanpage Ban CTCT&SV: link

3. Ban Quản trị thiết bị – Phòng A110: quản lý cơ sở vật chất, thiết bị phòng học, vệ sinh, bãi xe….

4. Giáo viên chủ nhiệm: Vào đầu mỗi học kỳ Cơ sở II sẽ gửi thông báo về việc phân công Giáo viên chủ nhiệm cho từng lớp, Giáo viên chủ nhiệm sẽ hỗ trợ sinh viên về các vấn đề học thuật, ngành nghề, định hướng nghề nghiệp và các vấn đề khác trong quá trình học tập.

5. Đoàn TN – Hội SV là đầu mối tổ chức các hoạt động, phong trào sinh viên, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, sinh viên nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt.

6. Ngoài ra các Ban, Bộ môn là các đơn vị hỗ trợ sinh viên về các vấn đề liên quan. Sinh viên có thể tham khảo thông tin tại phần 1.2 về Cơ cấu tổ chức Cơ sở II

Bên cạnh đó, khi sinh viên có ý kiến góp ý hay phản ánh về bất cứ vấn đề nào trong quá trình học tập, sinh viên có thể gửi tới Nhà trường thông qua Hòm thư góp ý được đặt trong khuôn viên Cơ sở II hoặc hình thức gửi trực tuyến trên Fanpage FTU Connect hoặc mục Phản ánh trên website Cơ sở II:

+ FTU Connect: link

+ Phản ánh: link

Sinh viên theo dõi câu trả lời các vấn đề thắc mắc, góp ý tại mục “Phản hồi” trên website CSII tại đường link.