1. Trường có những chương trình đào tạo nào?

144

Ở bậc đại học, sinh viên chính quy đậu vào Cơ sở II có thể đăng ký học chương trình đào tạo bằng tiếng Anh (Chương trình Chất lượng cao) hoặc đào tạo bằng tiếng Việt (Chương trình chuẩn). Ngoài ra, Cơ sở II còn có các chương trình đào tạo quốc tế hợp tác với các trường đại học nước ngoài như ĐH Bedfordshire, ĐH Sunderland (Vương Quốc Anh), ĐH Angelo State, ĐH Bloomsburg (Hoa Kỳ), ĐH New Brunswick (Canada), ĐH Niagara (Hoa Kỳ), ĐH Minh Truyền (Đài Loan), ĐH Nam Hoa (Đài Loan).

    1. Chương trình đào tạo cử nhân Kinh doanh 3+1 hoặc 4+0, giảng dạy bằng tiếng Anh, hợp tác với Đại học Bedfordshire (Vương Quốc Anh).
    2. Chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị Kinh doanh 2+2, giảng dạy bằng Tiếng Anh, hợp tác với Đại học New Brunswick (Canada) và Đại học Angelo State (Hoa Kỳ).
    3. Chương trình đào tạo cử nhân Quản trị Marketing 3+1 hoặc 4+0, giảng dạy bằng tiếng Anh, hợp tác với Đại học Northampton (Vương Quốc Anh).
    4. Chương trình đào tạo Cử nhân Kinh doanh và Thương mại Quốc tế 2+2, giảng dạy bằng Tiếng Anh, hợp tác với Đại học Minh Truyền (Đài Loan).
    5. Chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị Khách sạn và Nhà hàng 2+2, giảng dạy bằng tiếng Anh, hợp tác với Đại học Niagara (Hoa Kỳ).