10. Sân trường không đủ chỗ đậu xe máy cho các bạn đi học sau

118

Trả lời:

Khuyến khích SV đi học sớm hoặc sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.