10. Theo thông tin của nhà trường, em được biết trường có tổ chức học kì phụ vào hè cho sinh viên. Vậy khi sinh viên đăng ký học lại môn bất kì trong học kì phụ đó sẽ phải nộp học phí giống trong năm học cụ thể là như thế nào ạ? Em muốn có thêm thông tin về vấn đề học lại. Em xin cám ơn.

74

– Khi sinh viên đăng ký học lại môn học (nếu có tổ chức) trong học kỳ hè của năm học 2019-2020 thì sẽ nộp theo mức học phí của năm học 2019-2020;

– Điều 12 của quy định về đào tạo đại học hệ chính quy theo quy chế tín chỉ tại Trường ĐH Ngoại thương có quy định:

+ Sinh viên PHẢI ĐĂNG KÝ HỌC LẠI các học phần bị điểm F ở các học kỳ tiếp theo sau cho đến khi đạt được điểm A,B,C hoặc D.

+ Sinh viên CÓ THỂ đăng ký học lại các học phần bị điểm D để cải thiện điểm TBC tích lũy. Không giải quyết cho sinh viên có điểm học phần đã đạt loại A, B, C học lại.