11. Dạ em chào thầy cô ạ. Em đang bị điểm C gần D một môn và muốn học cải thiện nhưng khi đọc qui chế thì em thấy không giải quyết cho điểm C được học cải thiện ạ ? Không biết Nhà trường có thể nào điều chỉnh để tụi em có thể gỡ điểm không ạ ? Em cám ơn thầy cô nhiều ạ.

113

Theo khoản 3 Điều 12 của Quy chế đào tạo ĐH, CĐ theo hệ thống tín chỉ của Bộ GD&ĐT (ban hành kèm theo Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT), sinh viên chỉ được đăng ký học lại các học phần bị điểm D để cải thiện điểm.

Đây là quy định chung của Bộ GD&ĐT nên nhà trường không tự điều chỉnh được.