11. Qua trao đổi thêm, CVHT được biết, có một số SV vì sau Tết đi làm thêm, và hiện tại vẫn đang ở trọ tại Tp.HCM, do đó các em có thể sẽ gặp một số khó khăn. Nếu được, Công đoàn có thể hỗ trợ thêm cho các em.

62

CVHT báo cáo Tổ Công đoàn của Bộ môn để nghiên cứu triển khai hoạt động hỗ trợ phù hợp với điều kiện của Bộ môn và kế hoạch công tác của Công đoàn bộ phận.