11. Sinh viên đi nước ngoài (đi du lịch, tham dự các cuộc thi, thực tập, trao đổi…) có phải báo cáo với Nhà trường không? Thủ tục thực hiện?

118

Trước khi đi nước ngoài, sinh viên phải nộp Đơn xin đi nước ngoài và giấy tờ có liên quan (bản photo) cho Ban CTCT&SV (Phòng A202, tầng 2 dãy nhà A) để tổng hợp và báo cáo với Nhà trường và PA03.

Ghi chú: Mẫu đơn có trên website Cơ sở II: ftu2 –> VB –> VB dành cho SV –> chọn VB có tiêu đề Đơn xin đi nước ngoài.