11. Tình trạng kẹt xe xảy ra rất thường xuyên khi ra vào booth. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến SV

145

Trả lời:

Cơ sở II đã làm việc với đơn vị giữ xe để đảm bảo giờ cao điểm sẽ có một người phụ trách làn ra và một người phụ trách làn vào. Trường hợp nếu đơn vị giữ xe thực hiện không đúng, sinh viên có thể phản ánh tới Trưởng Ban QTTB qua điện thoại: 0906419520.