12. Các phòng học thiếu ổ điện ở mỗi bàn để SV có thể sạc điện cho laptop, điện thoại

138

Trả lời:

Căn cứ quy định về PCCC và yêu cầu của cơ quan Công an về PCCC, Cơ sở II đã bố trí một số ổ điện để phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập.

SV tự thu xếp khi có nhu cầu cá nhân về sạc điện cho laptop, điện thoại.