12. Cho em hỏi là trong Trường Quân sự có tổ chức thi bằng lái xe máy ko ạ?

30

Trường Quân sự không tổ chức thi bằng lái xe.