12. Đăng ký online nhưng chưa được duyệt để vào được thư viện trực tuyến của Trường xem tài liệu online. Một số SV được duyệt rồi thì vẫn không xem được tài liệu hay tải về và không thấy có KLTN của CSII.

122

Trả lời:

(cập nhật ngày 06/07/2020) Đối với SV đã đăng ký theo thông báo số 87/TB-TTTV ngày 28/3/2020 về hỗ trợ học liệu điện tử nội sinh trực tuyến cho Sinh viên Khóa 55 nhưng vẫn chưa sử dụng được, vui lòng liên hệ Cô Phạm Thị Thu Chiều: phamthithuchieu.cs2@ftu.edu.vn, điện thoại: 0983452910 để được tư vấn, hỗ trợ;

– Đối với SV đã đăng ký trực tiếp với Thư viện Trung tâm: SV đăng ký lại với Thư viện CSII theo đường link https://bit.ly/3cszKbp để được giải quyết;

– Trên Thư viện trực tuyến của Trường đã có Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Cơ sở II