12. Em là sinh viên Chương trình Chuẩn ạ. Em có câu hỏi là: Trong khoảng thời gian thực hiện Khóa luận tốt nghiệp em có thể đăng ký học cải thiện 1 môn học khác được không ạ? (Trường hợp của em là em vẫn đủ điểm để thực hiện Khóa luận dù có học cải thiện hay không ạ). Em xin cảm ơn thầy cô ạ.

214

Theo quy định của Trường ĐH Ngoại thương về điều kiện được xét viết Khóa luận tốt nghiệp (ban hành kèm theo Quyết định số 1660/QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày 01/12/2011), tại thời điểm công bố danh sách chính thức đủ điều kiện viết KLTN sinh viên phải: không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập, không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Đã tham gia đầy đủ số học phần quy định của CTĐT, không còn học phần nào bị điểm F, không còn học cải thiện…

=> Trong thời gian thực hiện viết KLTN sinh viên không được đăng ký học cải thiện bất kỳ học phần nào