12. Mong nhà trường mở rộng thêm các nước, trường trong chương trình exchange, ví dụ như thêm nhiều trường tại các nước Châu Á: Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc.- Sinh viên đăng kí Exchange Mùa Xuân thế nào vì hiện tại tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp.

43

– Năm học 2020-2021, Nhà trường triển khai chương trình trao đổi SV với 20 quốc gia, 91 trường, trong đó: Trung Quốc (02 trường), Đài Loan (07 trường), Hàn Quốc (17 trường),.. Trước mỗi học kỳ, Ban QLKH-HTQT đã chuyển đầy đủ thông tin các chương trình trao đổi đến SV qua khối trưởng/lớp trưởng các khóa/lớp, các Bộ môn, các CLB.

– Do dịch Covid-19, Nhà trường chưa thể tổ chức đợt trao đổi mùa xuân hiện và sẽ hỗ trợ bảo lưu sang kỳ sau nếu SV có nhu cầu tiếp tục tham gia chương trình trao đổi). Cần thêm thông tin, SV liên hệ Ban QLKH-HTQT.