12. Thầy cô cho em hỏi về Thực tập giữa khóa ạ. Cụ thể mình sẽ thực tập về xuất nhập khẩu hay tùy chuyên ngành sẽ khác nhau. Em đang học Kinh tế đối ngoại thì em có được phép làm thực tập giữa khóa về những lĩnh vực khác như Nhân sự, Kế toán,… không ạ? Và nếu được thì có điều kiện gì không? Em cảm ơn các thầy cô nhiều.

135

Trả lời:

Theo Hướng dẫn Số 537/HD-CSII ngày 28/03/2018 “Đề tài BCTTGK phải phù hợp với chuyên ngành đào tạo (Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh quốc tế, Tài chính quốc tế, Kế toán – Kiểm toán), cụ thể: vấn đề nghiên cứu phải có yếu tố quốc tế (thuộc lĩnh vực kinh tế, quản trị, tài chính) hoặc thuộc một học phần trong khối kiến thức ngành, chuyên ngành của chương trình đào tạo”. Sinh viên đối chiếu các điều kiện theo hướng dẫn để chọn đề tài phù hợp.