13. Định hướng nghề nghiệp: hiện tại chúng em đều sắp đến kỳ thực tập năm 3 nhưng vẫn thiếu định hướng nghề nghiệp. Lúc trước có buổi định hướng nghề nghiệp của cố vấn học tập nhưng chúng em vẫn thấy chưa hiệu quả do chưa có cái nhìn thực tế về ngành và hiện trạng thị trường lao động. Mong trường có các buổi định hướng với các anh chị/chuyên gia hiện đang làm việc trong ngành/có nhiều kinh nghiệm hoặc các report về nghề nghiệp.

59

Trong tháng 06/2020, Cơ sở II đã tổ chức 02 buổi tư vấn nghề nghiệp chuyên sâu, báo cáo viên là các chuyên gia từ các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Các buổi tư vấn nhận về ý kiến đánh giá khả quan từ sinh viên tham dự.

Trong năm học 2020-2021, Cơ sở II sẽ tiếp tục tổ chức các buổi tư vấn nghề nghiệp chuyên sâu theo nhu cầu thực tế của sinh viên, Ban CTCT&SV sẽ thông báo chi tiết tới sinh viên thông qua Ban cán sự lớp, sinh viên chú ý cập nhật các thông báo của Nhà trường và đăng ký tham dự.