13. Nhà trường thông báo chính thức về kế hoạch và thời gian thực tập giữa khóa. Việc học online có ảnh hưởng tiến độ kiến tập giữa khóa, thời gian học tập và tốt nghiệp có bị kéo dài không? (trong trường hợp các doanh nghiệp không nhận thực tập sinh do e ngại về Covid thì SV cần làm gì?)

76

– Do tình hình dịch bệnh diễn biến bất thường, kế hoạch học tập tại Cơ sở II được xây dựng phù hợp với quyết định của Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Trường ĐHNT và UBND TPHCM.

– Kế hoạch và thời gian thực tập giữa khóa sẽ được thông báo trong vòng 1 tuần sau khi Trường ĐHNT có thông báo học tập trung.

– Trường hợp ngày 4/5/2020 Trường ĐHNT sẽ cho SV học tập trung thì dự kiến ngày 11/05/2020 CSII sẽ thông báo Kế hoạch thực hiện HP TTGK theo đó thời gian dự kiến thực hiện học phần TTGK: 06/07/2020 đến 09/08/2020. Với tiến độ học tập và thực tập giữa khóa như dự kiến, thời gian tốt nghiệp của SV sẽ không bị kéo dài

– Nếu việc học tập trung bị lùi lại thì các mốc thời gian sẽ lùi lại tương ứng.