13. Thay thế bảng viết phấn bằng bảng viết bút lông để hạn chế phấn bụi

97

Trả lời:

Cơ sở II đã trang bị hệ thống bảng kính viết bút lông tại các phòng học.