14. Năm học kết thúc dự kiến 14/8, vậy Nhà trường có kế hoạch học hè cho SV học vượt hay không và lúc nào?

76

Ngày 15/05/2020 Cơ sở II sẽ thông báo Kế hoạch học kỳ hè nếu Trường hợp Trường ĐHNT cho SV học tập trung trở lại từ ngày 04/05/2020