14. Nhà trường điều chỉnh vị trí máy lạnh đối với các phòng học có hệ thống máy lạnh ở 01 bên để không bị tình trạng một bên lạnh và một bên nóng

131

Trả lời:

Cơ sở II đã lên phương án và đã bố trí lại máy lạnh ở một số phòng học cho phù hợp, đảm bảo mát đều trong toàn bộ phòng học.