14. SV thắc mắc về việc tham quan doanh nghiệp: năm II chỉ đi 1 lần vào HKII và năm III chưa đi.

50

Việc tổ chức cho sinh viên đi thực tế tại doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Chính sách tiếp đón sinh viên tham quan của doanh nghiệp; kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp; điều kiện phòng dịch; kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa của Cơ sở II.

– HK1 năm học 2019 – 2020: SV đã đi thực tế tại Acecook.

– HK2 năm học 2019 – 2020: Vì lý do khách quan (dịch Covid-19) các doanh nghiệp hạn chế đón SV đi thực tế. Do vậy, BĐH CLC không thể tổ chức đi thực tế cho lớp trong giai đoạn này.

– HK1 năm học 2020 – 2021: Đầu học kỳ nhiều doanh nghiệp vẫn còn e ngại dịch bệnh nên chỉ đồng ý tiếp nhận SV tham quan thực tế vào cuối học kỳ. Trước khi dịch Covid-19 xuất hiện trở lại, BĐH CLC có kế hoạch tổ chức cho lớp đi thực tế tại Công ty Hyosung trong tháng 12. Tuy nhiên do dịch bất ngờ trở lại nên doanh nghiệp hoãn tiếp nhận các chuyến đi thực tế. BĐH CLC sẽ phối hợp tổ chức lại các chuyến đi thực tế khi điều kiện bình thường trở lại và các doanh nghiệp đồng ý tiếp nhận SV đến tham quan thực tế.