15. Kế hoạch (thời gian dự kiến) của lễ trao bằng tốt nghiệp?

140

Trả lời:

Căn cứ vào thời gian sinh viên tốt nghiệp, hàng năm trường tổ chức 2 đợt trao bằng tốt nghiệp vào tháng 4 và tháng 9. Tuy nhiên thời điểm tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp phụ thuộc vào quyết định của Hiệu trưởng và tình hình dịch bệnh. Do đó, ngay khi có kế hoạch về thời gian tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp, Cơ sở II sẽ thông báo tới sinh viên.