16. Giờ giấc sau mỗi buổi học được tự do hay không ạ? (Nếu tự do thì giờ giới nghiêm là khi nào ạ?

31

Sinh viên xem chi tiết Thời gian biểu về học tập và sinh hoạt tại Trường quân sự Quân đoàn 4 được quy định tại điểm b khoản 5 trong sinh hoạt sinh viên cần thực hiện tốt các vấn đề của quyết định số 23/QĐ-TQS ngày 07/01/2019 về việc ban hành quy chế quản lý sinh viên học tập môn GDQP-AN Trường Quân sự – Quân đoàn 4 mà CVPT khóa đã gửi. Ngoài ra, sinh viên sẽ được trường Quân sự phổ biến khi bắt đầu vào học.