16. Mong muốn nhà trường thông báo lịch thi sớm cho sinh viên và đề xuất lịch thi nên được sắp xếp không quá khít, có sự giãn cách nhau giữa các môn (cân đối khoảng 2 môn/ tuần) để SV có đủ thời gian chuẩn bị.

63

Ngày 20/04/2020 CSII đã thông báo lịch thi trên cơ sở kế hoạch SV quay lại trường học tập trung từ ngày 4/5/2020. Nếu việc học tập trung bị lùi lại thì các mốc thời gian sẽ lùi lại tương ứng.