16. Mong nhà trường hỗ trợ cho các CLB hát, múa, nhảy… phòng tập luyện để tránh gây ồn ào và không ảnh hưởng đến những người khác

133

Trả lời:

Nhà trường đã cho lắp gương ở Phòng B102 để sinh viên có thể học nhảy, múa, tập văn nghệ…. Tuy nhiên, chỉ nên sau giờ học (từ 17h30 – 21h00), ngoài ra sinh viên có thể sử dụng các phòng học ở tầng 4, tầng 5 để tập luyện. Đề nghị SV không tập luyện văn nghệ trong giờ học để không ảnh hưởng đến các lớp học.