17. Đề xuất Nhà trường bổ sung ổ cắm điện ở các phòng học để sinh viên có thẻ sạc pin laptop trong giờ học

382

Trả lời:

Các phòng học A204, A205, A207 đã cải tạo và lắp thêm ổ cắm điện, không thể lắp thêm được nữa vì phải bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy. Các phòng học còn lại sẽ được cải tạo, lắp thêm ổ cắm ở các vị trí phù hợp trên tường. Sinh viên cần chuẩn bị dây nối để có thể sạc pin laptop khi có nhu cầu.